Občan > Aktuality > 2019

Prázdninový provoz mateřských škol

aktualizováno 2. 4. 2019

Město Český Krumlov bude od poloviny měsíce července 2019 do začátku přípravného týdne, tedy do 26. 8. 2019 rekonstruovat kotelnu a topení v MŠ Za Soudem. Z tohoto důvodu musí být změněn termín prázdninového provozu této MŠ a to tak, MŠ Za Soudem bude mít otevřeno o prázdninách od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 a MŠ Tavírna bude mít otevřeno od 29. 7. 2019 do 9. 8. 2019 (záměna původních termínů).

Kotelna a topení je v MŠ Za Soudem potřeba rekonstruovat již několik let a teprve nyní město získalo finanční prostředky na rekonstrukci. V době plánování prázdninového provozu ještě tato informace o získání prostředků na kotelnu a topení nebyla k dispozici.

Omlouváme se rodičům za komplikace, které jim změna prázdninového provozu způsobí. Věříme, že nové řešení tepla v MŠ Za Soudem jistě ocenění nejen rodiče, ale především děti.

Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ o letních prázdninách 2019

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově je velmi náročný z mnoha hledisek. Po vyhodnocení loňského roku hledal Odbor školství, sportu a péče o dítě spolu s ředitelkami mateřských škol co nejlepší řešení nejen pro rodiče, ale také z hlediska samotných pedagogických pracovníků a v neposlední míře i z hlediska nejekonomičtějšího řešení. Přerušit či omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na skutečnou docházku dětí do mateřských škol o prázdninách v roce 2018, se od letošního roku přistoupilo k tomu, že se mateřské školy budou střídat v provozu ve čtrnáctidenních cyklech. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok. Taktéž je nutné provést práce související s běžnou údržbou škol. Děkujeme proto rodičům za vstřícnost a pochopení.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šolcová Romana, Ing. OSSPD referent Kaplická 439 103 380 766 414