Občan > Aktuality > 2019

Prázdninový provoz mateřských škol

aktualizováno 13. 2. 2019

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově je velmi náročný z mnoha hledisek. Po vyhodnocení loňského roku hledal Odbor školství, sportu a péče o dítě spolu s ředitelkami mateřských škol co nejlepší řešení nejen pro rodiče, ale také z hlediska samotných pedagogických pracovníků a v neposlední míře i z hlediska nejekonomičtějšího řešení. Přerušit či omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na skutečnou docházku dětí do mateřských škol o prázdninách v roce 2018, se od letošního roku přistoupilo k tomu, že se mateřské školy budou střídat v provozu ve čtrnáctidenních cyklech. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok. Taktéž je nutné provést práce související s běžnou údržbou škol. Děkujeme proto rodičům za vstřícnost a pochopení.

Prázdninový provoz MŠ

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šolcová Romana, Ing. OSSPD referent Kaplická 439 103 380 766 414