Občan > Aktuality > 2019

Vítání občánků

aktualizováno 8. 4. 2019

Jaro je tradičně obdobím, kdy slavnostně vítáme nové občánky města, a nejinak je tomu i letos. Vítání občánků do společenského života se uskuteční 17. května 2019 v prostorách Prokyšova sálu v Horní ulici (bývalá Prelatura).

Rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově žádáme, aby se v případě zájmu přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti. 

Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2019 zúčastnit slavnostního ceremoniálu nyní (další vítání občánků se uskuteční na podzim), mohou se rovněž přihlásit, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Španillerová Jaroslava OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 322