Občan > Aktuality > 2019

Dotace na opravy památek z Programu regenerace 2020

aktualizováno 9. 7. 2019

Odbor památkové péče připravuje v rámci administrace Programu regenerace každoroční aktualizaci programu formou průzkumu zájmu o přidělení příspěvku na rok 2020. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec. V případě zájmu o zařazení opravy domu do programu regenerace 2020 vyplní vlastníci objektu formulář, který je k dispozici zde, nebo si jej mohou vyzvednout osobně na Odboru památkové péče.

Vyplněné tiskopisy je nutné odevzdat nejpozději do pátku 30. srpna 2019 do 11 hodin.

Související odkazy