Stavební oprava a restaurování maleb a nik kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu

aktualizováno 1. 1. 2020

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Stavební oprava a restaurování maleb a nik kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu na pozemcích 483/47 a 458/2 v k.ú. Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Horní Brána Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 04 - 09/2019
Zhotovitel stavby: Povltavská stavební společnost s.r.o., IČ: 60850213
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 1.138.135,06 Kč vč.DPH z toho dotace: 501 000 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu jsou udržovací práce podle Restaurátorského záměru, který vypracovala agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o. Jedná se o práce uvedeného rozsahu:

- provedení hydroizolace,
- lokální vyspravení zdiva,
- oprava omítkových vrstev,
- provedení finálního vápenného nátěru v kombinaci barev lomená bílá a červená,
- očištění a nátěru kovového zábradlí černou matnou kovářskou barvou,
- výměna střešní krytiny za novou pálenou prejzovou
- restaurování maleb a kamenných částí kaplí.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705