Stavební oprava a restaurování maleb a nik kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu

aktualizováno 8. 7. 2019

O projektu

Název: Stavební oprava a restaurování maleb a nik kamenných prvků výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu na pozemcích 483/47 a 458/2 v k.ú. Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Povltavská stavební společnost s.r.o.
Náklady:  940.607,- Kč bez DPH (dotace ve výši 501.000 Kč byla poskytnuta z programu Ministerstva kultury České republiky - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)

Ministerstvo kultury - logo

Popis projektu

Předmětem projektu jsou udržovací práce podle Restaurátorského záměru, který vypracovala agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o. Jedná se o práce uvedeného rozsahu:

- provedení hydroizolace, lokální vyspravení zdiva, oprava omítkových vrstev, provedení finálního vápenného nátěru v kombinaci barev lomená bílá a červená, očištění a nátěru kovového zábradlí černou matnou kovářskou barvou, výměna střešní krytiny za novou pálenou prejzovou

- restaurování maleb a kamenných částí kaplí.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705