Občan > Aktuality > 2019

Rekonstrukce rozvodů vody na sídlišti Mír

aktualizováno 10. 7. 2019

Od 1. července do 31. října 2019 probíhá kompletní rekonstrukce sekundárních rozvodů, které zásobují teplou užitkovou vodou a teplem sídliště Mír v Českém Krumlově. Rekonstrukce se dotkne ulic Lipová č. p. 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská č. p. 154 a 155.

„Dodávky teplé vody budou probíhat během rekonstrukce kontinuálně, jen v období přelomu měsíců července a srpna bude docházet k jejich několikahodinovému přerušení, a to v důsledku přepojování starého potrubí na potrubí nové," říká předseda představenstva společnosti CARTHAMUS, a. s. Jindřich Beznoska.

Přerušení dodávek teplé vody bude probíhat vždy v dopoledních hodinách, přičemž se odhadují čtyři možná přerušení. O konkrétních dnech přerušení dodávek teplé vody budou obyvatelé informováni vždy s týdenním předstihem, a to formou výlepu na vchodové dveře domů.

Uzavírky ulic se neplánují a ani parkovací místa rekonstrukce neomezí ve větším rozsahu.

Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky teplé užitkové vody je plánováno na přelom měsíců července a srpna.

Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky otopné vody je plánováno do 10. září, a do 31. října bude skončena celá rekonstrukce sekundárních rozvodů. Dodávky otopné vody v topné sezóně nebudou rekonstrukcí rozvodů nikterak dotčeny.

„Stav rozvodného potrubí není dobrý a rovněž míra tepelných ztrát, která s tím souvisí, je vysoká. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci, a to s cílem rozvody modernizovat a tepelné ztráty podstatně snížit. Jsme přesvědčeni o tom, že omezení, která jsou během takto rozsáhlé akce nevyhnutelná, přijmou naší zákazníci s pochopením. I za ně se však velice omlouváme," uzavírá Jindřich Beznoska.