Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově

aktualizováno 14.8.2019

O projektu

Název: Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj - program Podpora chytrých měst a obcí
Termín realizace: červen - prosinec 2019
Náklady: 1.053.000,- Kč (dotace ve výši 400.000,- Kč)

Cílem projektu je zvýšení kvality života občanů především v oblasti dopravy. Pořízení moderní informační technologie přinese zvýšení atraktivity veřejné dopravy, což přispěje k ochraně životního prostředí. Kvalitní a aktuální informace o příjezdu vozidel MHD zvýší kvalitu pro pasažéry a je předpokladem pro zvýšení podílu veřejné dopravy a snížení intenzity individuální automobilové dopravy.

Popis projektu

Obsahem projektu je pořízení a instalace tzv. elektronických zastávkových označníků (informačních sloupků) na vybrané autobusové zastávky na území města Český Krumlov (Špičák - v obou směrech, Železniční stanice, Plešivec sídliště a Sídliště Mír - směr do centra). Elektronické označníky umožní zobrazovat formou textu případně grafiky informace o jízdních řádech a při integraci se systémem realizovaným na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží i online informace o časech odjezdů či zpoždění jednotlivých spojů.
Vzhledem k minimální spotřebě elektrické energie, a tedy možnosti využití pro napájení solární energií z panelu, který je součástí sloupku, je navrhováno využít technologii tzv. elektronického inkoustu. Tato technologie pracuje s tzv. reflexním zobrazením, tedy využívá okolní osvětlení a na rozdíl od technologie LCD roste kontrast s intenzitou vnějšího osvětlení. V nočních hodinách jsou údaje „přisvícené“ vestavěnými LED. Řešení bude umožňovat vyžádat si zobrazené informace i v akustické podobě, což využijí nevidomí a slabozrací.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKS vedoucí samostatného oddělení nám. Svornosti 1 303 380 766 320

Logo Jihočeský kraj barevně