Občan > Aktuality > 2019

Pravidla komunikace na facebookovém profilu města
Český Krumlov

aktualizováno 24. 9. 2019

Facebookový profil města Český Krumlov slouží ke zveřejňování informací týkajících se činnosti města, městského úřadu a městských organizací. Na profilu jsou také zveřejňovány informace o společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě.

Facebookový profil města Český Krumlov spravují zaměstnanci Městského úřadu Český Krumlov z oddělení kancelář starosty. Pro věcnou a přínosnou komunikační platformu jsou stanovena následující pravidla:

1. Facebookový profil nenahrazuje oficiální formu komunikace s městským úřadem.

2. Na dotazy zaslané prostřednictvím profilu se nevztahují žádné odpovědní lhůty.

3. Správce profilu si vyhrazuje právo mazat komentáře. Jedná se zejména o komentáře, které:

• nesouvisejí s tématem příspěvku;

• narušují věcnou diskuzi;

• zveřejňují osobní údaje;

• propagují rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost a diskriminaci;

• porušují zásady slušného chování a občanského soužití;

• obsahují vulgarity, výhružky, urážky a ponižování jednotlivce či skupin osob.

4. Autorovi komentářů, které obsahují výše uvedené atributy, může být zablokován přístup na facebookový profil města.

5. Facebookový profil města neslouží k publikování činnosti politických uskupení.

6. Profil neslouží k podávání petic, stížností, žádostí či poskytování jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

7. Na věci neupravené těmito pravidly se přiměřeně použijí obecné podmínky a zásady Facebooku.

Pravidla komunikace na facebookovém profilu města Český Krumlov schválila Rada města Český Krumlov dne 16. září 2019 usnesením č. 0427/RM23/2019.

Facebook

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Nestávalová Petra, Mgr. OKS referent PR - tisková mluvčí nám. Svornosti 1 15 380 766 121