Občan > Aktuality > 2020

Informace o zápisech do ZŠ a MŠ

aktualizováno 24. 3. 2020

Ve středu 18. 3. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých "tradičních postupů" dle opatření ministerstva.

Zápisy do prvních tříd v Českém Krumlově budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (doporučeným dopisem, osobně - vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce základními školami bude probíhat od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020 do 17.00 hodin. Během příštího týdne dostanou zákonní zástupci dětí žijících v Českém Krumlově žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a další dokumentaci do poštovní schránky.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané základní školy, lze však využít i univerzálních přiložených formulářů, které obdrží rodiče poštou.

Podrobnější informace pro rodiče jsou dostupné zde.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 v Českém Krumlově by měly proběhnout dne 5. 5. 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 město Český Krumlov v současné době neví, jakým způsobem zápis proběhne. Rodiče se včas dozví, zda bude zápis probíhat klasickým způsobem, nebo např. jako u ZŠ bez přítomnosti dětí i rodičů.

Obecně závazná vyhláška 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 5/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šolcová Romana, Ing. OSSPD referent Kaplická 439 103 380 766 414