Zóny placeného stání na místních komunikacích 

aktualizováno 31. 1. 2020

Město svým nařízením č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích, za účelem organizace dopravy a pro zajištění optimálního využití parkovacích kapacit na území města pro obyvatele i návštěvníky, zřídilo zóny placeného stání. V oblastech placeného stání lze organizovat parkování vozidel prostřednictvím parkovacích automatů a jiných oprávnění (parkovacími kartami). Tyto režimy je možné kombinovat. Postupně byly zóny placeného stání regulovány dalšími dílčími nařízeními č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019 atd., které se zabývají úpravou dopravních režimů v jednotlivých lokalitách, rozšířením zón do dalších oblastí apod.

Zóny placeného stání podstatným způsobem rozšiřují možnosti optimálního využití poměrně omezeného počtu parkovacích míst situovaných na místních komunikacích v blízkosti centra města a v lokalitách potřebami centra bezprostředně zasažených. Dopravní režimy v zónách nastavené mají sloužit jak obyvatelům a podnikajícím subjektům z centra a jeho nejbližšího okolí, tak ostatním obyvatelům a návštěvníkům města.

Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k placenému stání, jsou rozmístěny v těchto oblastech: Špičák (O1), Latrán + Vnitřní město (O2), Plešivec (O3), Horní Brána (O4 - Rooseveltova, Dolní náměstíčko, Po Vodě), Kaplická + Příkrá + Rybniční (O5), Polská (O6), Nové Domovy (O7), Za Tiskárnou (O8), Fialková (O9) a je možné v nich organizovat stání těmito způsoby:

„MODRÁ ZÓNA" - v této zóně jsou denně v době od 0:00 do 24:00 oprávněni ke stání držitelé parkovacích karet „A" a „R" a je-li to umožněno, je v této zóně v konkrétní vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, umožněno stání zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob majících sídlo podnikání či provozovnu v dané oblasti, kteří jsou držiteli parkovací karty „Z".

„ZELENÁ ZÓNA" - v této zóně jsou v konkrétně vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, oprávněni ke stání pouze držitelé parkovacích karet („A", „R" popř. „Z") a po zbytek dne je stání zpoplatněno prostřednictvím samoobslužných parkovacích automatů. Popř. je možné tyto režimy během dne a roku kombinovat.

„ŽLUTÁ ZÓNA" - v této zóně je v konkrétně vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, stání zpoplatněno pouze prostřednictvím samoobslužných parkovacích automatů.

Zóny placeného stání

Parkovací automaty jsou umístěny ve výše uvedených lokalitách s tímto organizačním a cenovým nastavením a počtem stání:

Parkování v zónách placeného stání

O vydání rezidentní parkovací karty může požádat pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v dané zóně placeného stání, v jedné z oblastí O1 až O9. Parkovací karty jsou mezi jednotlivými oblastmi nepřenosné. Trvalé bydliště prokazuje žadatel platným občanským průkazem nebo platnou nájemní smlouvou k bydlení, popř. jiným vhodným dokladem. Žadatel musí dále doložit, že je oprávněným uživatelem vozidla, pro které vydání parkovací karty žádá.

O vydání abonentní parkovací karty může požádat pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v zóně placeného stání, v jedné z oblastí O1 až O9 a současně je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které žádá o vydání parkovací karty.

O vydání zaměstnanecké parkovací karty může pro své zaměstnance požádat pouze zaměstnavatel, který má sídlo nebo provozovnu v některé z oblastí O1 až O9, je-li zde vydávání zaměstnaneckých karet umožněno.

Parkovací karty rezidentní a abonentní je možné vydávat na kalendářní rok, nebo jeho pololetí. V případě vydávání karet zaměstnaneckých, je to možné na kalendářní měsíc. Parkovací karty jsou přenosné pouze mezi vozidly, jejichž registrační značky jsou na kartě uvedeny. Parkovací karta však nezaručuje jejímu majiteli nárok na parkování na určitém konkrétním místě ani dostatek volných parkovacích míst v dané oblasti.

Vydávání parkovacích karet má na starosti Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, který po ověření oprávněnosti požadavku žadatele dotyčnému parkovací kartu vydá. Parkovací karta, stejně jako lístek z parkovacího automatu, musí být ve vozidle umístěna za čelním sklem tak, aby byla celá viditelná a čitelná. Pokud dojde k poškození karty nebo její ztrátě, je možné přijít pro kartu náhradní.

Ceny placeného stání

V zónách dle článku 2 odst. 2 písm. b) „ZELENÁ ZÓNA" a c) „ŽLUTÁ ZÓNA" v době kdy je stání zpoplatněno prostřednictvím samoobslužného parkovacího automatu, jsou ceny placeného stání stanoveny:

DO 45 MINUT NEJVÝŠE 5 Kč
DO 90 MINUT NEJVÝŠE 10 Kč
KAŽDÁ DALŠÍ HODINA NEJVÝŠE 50 Kč

Cena parkovací karty pro Rezidenty

  • za 1. kartu žadatele 365 Kč/rok, 200 Kč/pololetně
  • za 2. a další kartu téhož žadatele nebo dalšího žadatele sdílejícího s prvním žadatelem stejnou bytovou jednotku 2000 Kč/rok, 1200 Kč/pololetně

Cena parkovací karty pro Abonenty

  • za 1. kartu žadatele 3650 Kč/rok, 1900 Kč/pololetně
  • za 2. a další kartu téhož žadatele 7300 Kč/rok, 3800 Kč/pololetně

Cena parkovací karty pro Zaměstnance

  • na parkoviště před městským úřadem 150 Kč/měsíc
  • parkovací karta do oblastí O1 až O8 125 Kč/měsíc
  • parkovací karta do oblasti O9 100 Kč/měsíc

Kontakt

Provozovateli zón placeného stání na místních komunikacích jsou Město Český Krumlov (agenda parkovacích karet) a Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. (provoz parkovacích automatů).

Další podrobnosti o podmínkách vydávání karet a fungování systému zón placeného stání ve městě Český Krumlov jsou uvedeny v příslušném nařízení města, popř. je možné se informovat na Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Sládek Jan, Ing. ODSH vedoucí odboru Kaplická 439 004 380 766 500