Parkování v zónách placeného stání

aktualizováno 26. 2. 2020

Zóny placeného stání (modrá, zelená a žlutá) byly zřízeny nařízením č. 4/2015, které je průběžně aktualizováno. Cílem je optimální využití parkovacích kapacit na území města pro obyvatele a návštěvníky města. Modrá zóna je určena pro držitele parkovacích karet. Zelená zóna je určena pro držitele parkovacích karet a pro veřejnost pomocí parkovacího automatu. Žlutá zóna je určena pro parkování veřejnosti pomocí parkovacího automatu. Existují tři typy parkovacích karet: R - Rezident , A - Abonent, Z - Zaměstnanec. Schéma oblastí a zón placeného stání a umístění parkovacích automatů je zobrazeno v interaktivní mapě. Podrobné informace k systému parkování v zónách jsou uvedeny níže. Vždy platí, že konkrétní parkování na místě se řídí platným dopravním značením.

Aktuálně

12.12.2019: V oblasti O3 - Plešivec vzniklo nové parkoviště za samoobsluhou. S ohledem na problematickou lokalitu co do velkého množství bydlících a jiných potenciálních žadatelů o vydání parkovací karty a mnohem menšího počtu parkovacích míst na druhé straně, budou ve fázi zavádění tohoto režimu, po dobu prvních dvou měsíců od spuštění, vydávány pouze rezidentní karty (R) a sice pouze jedna karta každému žadateli či do domácnosti, za cenu uvedenou ve stávajícím ceníku, která činí 365 Kč/rok. Abonentní karty (A) v této dvouměsíční době nebudou vydávány vůbec a zájem o ně bude zprvu pouze sledován. Co se týče zaměstnaneckých karet Z, bude prozatím vydávána pouze jedna karta na každého zaměstnavatele v této oblasti a další požadavky, stejně jako u zbylých rezidentů a abonentů, budou zatím pouze evidovány.

Systém oblastí a zón placeného stání

Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k placenému stání, jsou rozmístěny v těchto oblastech:

O1 - Špičák
O2 - Latrán + Vnitřní město
O3 - Plešivec
O4 - Rooseveltova, Dolní náměstíčko, Po Vodě
O5 - Kaplická + Příkrá + Rybniční
O6 - Polská
O7 - Nové Domovy
O8 - Za Tiskárnou
O9 - Fialková

a je možné v nich organizovat stání těmito způsoby:

„MODRÁ ZÓNA" - v této zóně jsou denně v době od 0:00 do 24:00 oprávněni ke stání držitelé parkovacích karet „A" a „R" a je-li to umožněno, je v této zóně v konkrétní vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, umožněno stání zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob majících sídlo podnikání či provozovnu v dané oblasti, kteří jsou držiteli parkovací karty „Z".

„ZELENÁ ZÓNA" - v této zóně jsou v konkrétně vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, oprávněni ke stání pouze držitelé parkovacích karet („A", „R" popř. „Z") a po zbytek dne je stání zpoplatněno prostřednictvím samoobslužných parkovacích automatů. Popř. je možné tyto režimy během dne a roku kombinovat.

„ŽLUTÁ ZÓNA" - v této zóně je v konkrétně vymezenou část dne a týdne, uvedenou na příslušném dopravním značení, stání zpoplatněno pouze prostřednictvím samoobslužných parkovacích automatů.

Jak získat parkovací kartu

O vydání rezidentní parkovací karty může požádat pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v dané zóně placeného stání, v jedné z oblastí O1 až O9. Parkovací karty jsou mezi jednotlivými oblastmi nepřenosné. Trvalé bydliště prokazuje žadatel platným občanským průkazem nebo platnou nájemní smlouvou k bydlení, popř. jiným vhodným dokladem. Žadatel musí dále doložit, že je oprávněným uživatelem vozidla, pro které vydání parkovací karty žádá.

O vydání abonentní parkovací karty může požádat pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v zóně placeného stání, v jedné z oblastí O1 až O9 a současně je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které žádá o vydání parkovací karty.

O vydání zaměstnanecké parkovací karty může pro své zaměstnance požádat pouze zaměstnavatel, který má sídlo nebo provozovnu v některé z oblastí O1 až O9, je-li zde vydávání zaměstnaneckých karet umožněno.

Parkovací karty rezidentní a abonentní je možné vydávat na kalendářní rok, nebo jeho pololetí. V případě vydávání karet zaměstnaneckých, je to možné na kalendářní měsíc. Parkovací karty jsou přenosné pouze mezi vozidly, jejichž registrační značky jsou na kartě uvedeny. Parkovací karta však nezaručuje jejímu majiteli nárok na parkování na určitém konkrétním místě ani dostatek volných parkovacích míst v dané oblasti.

Vydávání parkovacích karet má na starosti Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, který po ověření oprávněnosti požadavku žadatele dotyčnému parkovací kartu vydá. Parkovací karta, stejně jako lístek z parkovacího automatu, musí být ve vozidle umístěna za čelním sklem tak, aby byla celá viditelná a čitelná. Pokud dojde k poškození karty nebo její ztrátě, je možné přijít pro kartu náhradní.

Ceník parkování při použítí automatu 

Aktuální ceník, dopravní režim a počet stání v zónách s parkovacím automatem (PDF)

Ceník parkovacích karet

Cena parkovací karty pro Rezidenty

  • za 1. kartu žadatele 365 Kč/rok, 200 Kč/pololetně
  • za 2. a další kartu téhož žadatele nebo dalšího žadatele sdílejícího s prvním žadatelem stejnou bytovou jednotku 2000 Kč/rok, 1200 Kč/pololetně

Cena parkovací karty pro Abonenty

  • za 1. kartu žadatele 3650 Kč/rok, 1900 Kč/pololetně
  • za 2. a další kartu téhož žadatele 7300 Kč/rok, 3800 Kč/pololetně

Cena parkovací karty pro Zaměstnance

  • na parkoviště před městským úřadem 150 Kč/měsíc
  • parkovací karta do oblastí O1 až O8 125 Kč/měsíc
  • parkovací karta do oblasti O9 100 Kč/měsíc

Schéma oblastí a zón placeného stání

Schéma oblastí a zón placeného stání  (obrázek ve formátu JPG) zobrazuje všechny oblasti a zóny placeného stání. Zároveň jsou do mapy doplněny stěžejní informace a odkazy na související webové stránky města. Plakát slouží k vytištění na výšku minimálně A3.

Interaktivní mapa oblastí a zón placeného stání

Interaktivní mapa oblastí a zón placeného stání zobrazuje ve vrstvách oblasti a zóny placeného stání. Po kliknutí na plochu nebo bod v mapě se vpravé části zobrazí informační box s detaily vybrané oblasti nebo zóny. V mapě jsou zobrazeny i polohy parkovacích automatů. V mapové aplikaci lze hledat podle adresy. Lze volit i různou podkladovou mapu, např. letecké snímky.

Nařízení 2015/04 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení o placeném stání na místních komunikacích 2015/04

Aktualizace nařízení se nachází na stránce Vyhlášky a nařízení. Po otevření webové stránky stiskněte CTRL+F a do vyhledávacího pole zadejte text "o placeném stání na místních komunikacích"

Kontakt

Provozovateli zón placeného stání na místních komunikacích jsou Město Český Krumlov (agenda parkovacích karet) a Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. (provoz parkovacích automatů).

Další podrobnosti o podmínkách vydávání karet a fungování systému zón placeného stání ve městě Český Krumlov jsou uvedeny v příslušném nařízení města, popř. je možné se informovat na Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Sládek Jan, Ing. ODSH vedoucí odboru Kaplická 439 004 380 766 500

Nejčastější dotazy k oblastem a zónám placeného stání

Jaký je základní rozdíl mezi barevnými zónami?
Jednoduše řečeno v modré zóně můžu zaparkovat pouze s kartou, ve žluté zóně karta není potřeba, tam můžou parkovat všichni za poplatek v automatu. Zelená zóna je smíšená - parkují zde jak řidiči s kartou, tak ostatní za peníze v automatu. V nastavení konkrétní zóny (mapová aplikace na webu, dopravní značky v místě) jsou pak podrobně popsány další podmínky použití.

K čemu slouží parkovací karta?
Parkovací karta obsahuje název oblasti, registrační značku vozidla a datum platnosti a musí být viditelně umístěna za předním sklem. Taková karta říka: "Vozidlo s touto poznávací značkou může parkovat v příslušných zónách této oblasti"

Bydlím v jedné z oblastí placeného stání, co mám udělat pro získání karty?
Zjistěte si, jaké zóny patří do Vaší oblasti. S parkovací kartou se může parkovat v modré nebo zelené zóně. Popis zóny Vám řekne, kdo a kdy tam může parkovat. Nejjednodušší cestou k získání těchto informací je použít interaktivní mapu oblastí a zón placeného stání v geoportálu města. Po kliknutí na zónu se zobrazí podmínky parkování v dané zóně.

Vlastním byt v oblasti placeného stání. Na jakou kartu mám nárok?
Vlastnictví bytu neznamená nárok na získání parkovací karty. Vydání parkovací karty se váže na bydliště (skutečné bydlení) osoby v oblasti placeného stání. Pokud nemáte tuto adresu zapsanou v občanském průkazu jako trvalé bydliště a přitom tam skutečně bydlíte, musíte doložit bydlení jiným způsobem (úřední dopisy s adresou, trvalé bydliště členů rodiny apod.)

Bydlím v pronajatém bytě v oblasti placeného stání, ale nemám adresu trvalého pobytu v občance. Mám nárok na parkovací kartu "R"?
V tomto případě stačí doložit bydlení platnou nájemní smlouvou. Po ověření máte nárok na vydání parkovací karty.

Bydlím na sídlišti Plešivec a chtěl bych parkovat za Skleníkem.
Modrá a zelená zóna za Skleníkem patří do oblasti O3, která je ohraničena v mapě. Směrem k sídlišti končí v ulici U jeslí. Oblasti a zóny jsou zakresleny v interaktivní mapě oblastí a zón placeného stání. Dá se využít i funkce "Hledat - podle adresy" v horní liště, kde zadáte svojí adresu a po kliknutí na výsledek hledání se mapa přiblíží do Vašeho bydliště. Jednotlivé plochy oblastí placeného stání jsou na mapě vyšrafovány.

Dají se využít zóny placeného stání při návštěvě Úřadu práce nebo sociálky?
Můžete využít parkoviště v zelené zóně za Skleníkem. Přes den bývá využito méně, protože parkující s kartami jsou v práci. V ceníku v zónách s parkovacím automatem (PDF) hledejte řádek "parkoviště za prodejnou potravin Plešivec".

Pracuji v oblasti O3 na Plešivci, můžu požádat o kartu "Z"?
Ano, pro zaměstance pracující v oblasti O3 Plešivec je určeno parkování v modré zóně U jeslí a 5. května. Zelená zóna Elektrocentra a modrá zóna Plešivecká a Plešivecké náměstí je pouze pro "R"ezidenty a "A"bonenty.

Mám parkovací kartu A v oblasti O3 Plešivec a v poledne jsem dostal pokutu za parkování v zelené zóně u hotelu Gold.
Vždy platí, že konkrétní parkování na místě se řídí platným dopravním značením. V zelené zóně u hotelu Gold je stání pro abonenty omezeno od 18 do 8 hod. V ostatní dobu je nutné použít parkovací automat.

Proč nemůžeme dostat do domácnosti dvě parkovací karty A do zelené zóny za skleníkem v oblasti O3 Plešivec?
S ohledem na velký počet žádostí o vydání parkovací karty bude v zaváděcí fázi vydávána do domácnosti pouze jedna rezidentní karta (R). Po vyhodnocení dat o parkování se nastaví finální režim.

Proč musím platit na parkovišti u bazénu?
Parkoviště u bazénu bylo čím dál více využíváno jinými osobami, než návštěvníky bazénu. Proto se zavedla žlutá zóna. Cena parkování vychází vstříc návštěvníkům bazénu - 5 Kč na 2 hodiny.

Kde je parkovací automat pro zelenou zónu v ulici T. G. Masaryka?
Automat pro zelenou zónu v ulici T. G. Masaryka je společný se žlutou zónou a nachází se u polikliniky vedle lékárny.

Můžu v oblastech placeného stání parkovat mimo zóny jako doposud (bez karty)?
V případě, že porušujete dopravní předpisy (stání v křižovatkách, na travnatých plochách, na vyhrazených stáních, v zákazech apod), se vystavujete pokutě.

Můžu s parkovací kartou zaparkovat na jakékoliv zóně ve městě?
Parkovací karta se vydává pro konkrétní oblast na konkrétní registrační značku vozidla. Parkování s touto kartou v jiné oblasti než je zapsáno na kartě znamená přestupek.

Parkoviště u rybníka je v létě pořád plné, kde mám zaparkovat, když se jdu vykoupat?
Před městským úřadem je parkoviště o víkendu zcela zdarma, ve všední den je zdarma od 17:00. Z tohoto parkoviště je to na pláž 270 m.

Před prodejnou COOP na Plešivci se dalo zaparkovat zdarma, nyní je tam modrá zóna ...
V této zóně je parkování „v prodejní době COOP max 1 hodinu zdarma"