Občan > Aktuality > 2020

Český Krumlov vydal zákaz vstupu do lesů

aktualizováno 13. 2. 2020

Kvůli bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti z důvodu poškození lesa větrnou bouří Sabine, která zasáhla Českou republiku 10. února 2020, vydal českokrumlovský Odbor životního prostředí a zemědělství zákaz vstupu do městských lesů. Zákaz se vztahuje na lesní pozemky od města Větřní přes Dubík k obci Kájov a vrchu Horní Brána - Nad Kostnicí. Zákaz platí do konce března.

Ve čtvrtek 13. února 2020 vydal Městský úřad v Českém Krumlově, Odbor životního prostředí a zemědělství opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa. Zákaz se vydává v kvůli nebezpečí, které hrozí návštěvníkům lesa v důsledku škod způsobených orkánem Sabine 10. a 11. února.

„Všechny lesní porosty v okolí Českého Krumlova byly postiženy větrnou kalamitou. Došlo k narušení stability porostů a hrozí pád stromů, nebo jejich částí," vysvětluje Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov.

Zákaz vstupu s okamžitou platností se vztahuje na území městských lesů od Větřní přes Dubík ke Kájovu a v okolí vrchu Horní Brána - Nad Kostnicí, tj. lesa nad psím útulkem. Jedná se o lesní lokality nacházející se na okraji města Český Krumlov a částečně i města Větřní nebo obce Kájov, které jsou celoročně intenzivně využívány k různým volnočasovým aktivitám.

Po větrné bouři Sabine se v lese nachází velké množství poškozených stromů (polomů a vývratů), i nestabilních stromů, které mohou svým pádem ohrozit bezpečnost a zdraví lidí pohybujících se v lese. V současnosti probíhá zpřístupnění lesních cest pro následující intenzivní zpracování následků větrné bouře.

Zákaz vstupu platí do 31. března 2020.

Celé znění opatření je k dispozici zde.

 

Mapa lokalit zákazu vstupu

Mapa lokalit zákazu vstupu

po kliknutí na obrázek se otevře interaktivní mapa se zákresem lokality

 

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Bláha Luboš OZP referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství Kaplická 439 204 380 766 559

Fotogalerie