Občan > Aktuality > 2020

Dnes zasedal v Českém Krumlově krizový štáb

aktualizováno 16. 3. 2020

V pondělí 16. 3. 2020 jednal Krizový štáb ORP Český Krumlov,který svolal jeho předseda - starosta Dalibor Carda. 
Pracovník krizového řízení Slavomír Čurda seznámil členy krizového štábu s opatřeními souvisejícími s usnesením Vlády ČR č. 217 z 15. 3. 2020 o karanténě pro Českou republiku.

Krizový štáby mimo jiné projednal: 

Agenda Městského úřadu Český Krumlov

 • možnosti pomoci seniorům při nákupu základních potravin a léčiv;
 • minulý víkend byly obvolány supermarkety ohledně zásobování; supermarkety neevidují problémy a distribuce potravin je zajištěna;
 • tajemník Městského úřadu informoval krizový štáb o vládou nařízeném omezení provozu městského úřadu - úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin, pro veřejnost bude dostupná pouze podatelna, registr řidičů, registr vozidel, agenda občanských průkazů a cestovních dokladů a matrika - úředníci na těchto přepážkách budou mít ústenky a stejně tak bude vyžadováno, aby ústenky měli klienti, kteří přijdou na úřad vyřizovat své záležitosti; ostatní agendy bude úřad řešit elektronickou komunikací s klienty; 
 • ústenky pro úředníky šijí pracovníci Klášterů Český Krumlov;
 • městský úřad nepřijímá hotovostní platby;
 • Odbor informatiky o minulém víkendu vyvinul aplikaci na objednávání menu z českokrumlovských restaurací;
 • návrh Radě města Český Krumlov na bezplatnou MHD na nezbytně nutnou dobu;
 • Krizový štáb doporučuje obecním úřadům v okresu Český Krumlov ukončit veškeré činnosti v terénu.

Agenda Krizového štábu Jihočeského kraje

 • Zpohotovení mateřské školy pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému, zřízení mateřské školy je v kompetenci KŠ Jihočeského kraje.

Agenda Nemocnice Český Krumlov

 • Lékárna nemá k dispozici ústenky; vyrábí dezinfekci, vydává jednu lahvičku 75 g / osoba / den;
 • Nemocnice má pro své potřeby a velmi omezeném množství roušky, pláště, ochranné štíty i dezinfekci;
 • Nemocnice uvažuje, že omezí akutní zákroky.

Agenda Policie ČR

 • Policie ČR evidovala minulý víkend nepovolené vjezdy automobilů přes hraniční přechod Český Heršlák; Policie tento přechod zajistila proti neoprávněnému překračování.

Agenda Hasičského záchranného sboru

 • HZS již nepůsobí při kontrolách na hraničních přechodech.