Občan > Aktuality > 2020

Veřejná prezentace analytické části studie Jelení zahrady a sportovní zóny Chvalšinská

aktualizováno 2. 6. 2020

Město Český Krumlov a ateliér Projektil architekti s.r.o. zvou širokou veřejnost na představení analytické části Územní studie veřejného prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny Chvalšinská (CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551).

Prezentace se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 15.30 hodin v kině Luna, Špičák 134, Český Krumlov.

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Logo EU + MMR

Obsah prezentace

1. Co je a k čemu slouží územní studie

2. Hlavní témata, která jsou pro návrh určující

3. Představení analytických výkresů a schémat

4. Diskuze s veřejností

5. Analytické podklady představí za společnost Projektil architekti s.r.o. Ing. arch. Petr Lešek

Veřejného projednání se zúčastní mimo zpracovatelů územní studie Josef Hermann - místostarosta města a určený zastupitel pro územní plánování, Ondřej Busta - architekt města, Jana Hermanová - vedoucí Odboru úřad územního plánování, Petr Pešek - vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704