Občan > Aktuality > 2020

Veřejné představení analytické části studie území Nových Dobrkovic

aktualizováno 15. 6. 2020

Město Český Krumlov a architektonická kancelář re:architekti zvou širokou veřejnost na představení analytické části Územní studie veřejných prostranství městské části Nové Dobrkovice (CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551), které se uskuteční v úterý 30. června 2020 od 17.00 hodin v kině Luna, Špičák 134, Český Krumlov.

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Logo EU + MMR

Obsah prezentace

1. Co je a k čemu slouží územní studie
2. Hlavní témata, která jsou pro návrh určující
3. Představení analytických výkresů a schémat
4. Diskuze s veřejností
5. Analytické podklady představí za společnost re:architekti studio s.r.o. Ing. arch. David Pavlišta

Veřejného projednání budou účastni mimo zpracovatelů územní studie i Josef Hermann - místostarosta města a určený zastupitel pro územní plánování, Ondřej Busta - architekt města, Jana Hermanová - vedoucí Odboru úřad územního plánování, Petr Pešek - vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704