Občan > Aktuality > 2020

Územní studie veřejných prostranství městské části Nové Dobrkovice

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551

aktualizováno 8. 7. 2020

Logo EU + MMR

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Veřejné projednání ANALYTICKÉ fáze se uskutečnilo dne 30. 6. 2020 od 17.00 hod. v v kině Luna, Špičák 134, Český Krumlov.

Do 30. 7. 2020 může veřejnost zaslat jakékoli připomínky k obsahu ANALYTICKÉ fáze studie na Odbor úřad územního plánování: písemně - doručením do podatelny městského úřadu, e-mailem - na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz.

Doručené připomínky budou městským úřadem předány zpracovatelům studie, aby je mohli zohlednit při zpracování další (tj. návrhové) fáze.

Obsah prezentace provedené na veřejném projednání dne 30. 6. 2020:

Prezentace ANALYTICKÉ části územní studie veřejných prostranství městské části Nové Dobrkovice

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704