Občan > Aktuality > 2020

RE-USE Centrum umožní opětovné využití starších věcí a pomůže méně majetným občanům

aktualizováno 8. 7. 2020

Město Český Krumlov v rámci projektu zaměřeného na snížení množství odpadu získalo mobilní buňky, kde je možno uskladnit věci, které jsou již pro někoho nepotřebné, ale někdo je naopak ještě využije. Občané tedy mohou darovat pro další upotřebení různé věci, především vybavení domácnosti.

Darováním těchto věcí pomohou občané potřebným a méně majetným lidem. Věci musí být funkční a čisté.

Zájemci, kteří chtějí věci darovat, se mohou obracet na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří posoudí, zdali jsou tyto věci využitelné, a individuálně se domluví na předání.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pechová Ingrid, Mgr. OSVZ vedoucí odboru Kaplická 439 V011 380 766 400

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Sýkora Martin, Bc. OSVZ sociální pracovník Kaplická 439 V010 380 766 408