Občan > Aktuality > 2020

Aktuální projekty digitálního Krumlova

aktualizováno 27. 7. 2020

Město Český Krumlov má od roku 2019 zpracovanou tzv. Digitální strategii města Český Krumlov, která je základním strategickým dokumentem v oblasti zavádění prvků smart city v prostředí města, formuluje jeho vizi, v návaznosti na ostatní strategické dokumenty města identifikuje strategické priority v oblastech doprava, udržitelný cestovní ruch s přínosem pro místní obyvatele, datově řízené město, efektivní město a nízkoenergetické město, navrhuje programy a dílčí projekty. Zároveň definuje i tzv. Principy digitálního Krumlova, které by měly být uplatňovány při implementaci projektů s ICT složkou. Zpracování dokumentu bylo v roce 2018 spolufinancováno z rozpočtu Jihočeského kraje.

Digitální město Český Krumlov je koncept, který má zajistit smysluplné zavádění moderních technologií na území města. Koncept ovšem není pouze o technologiích. Pro jejich efektivní využívání je potřeba správné nastavení procesů a v neposlední řadě i zapojení aktivních lidí.

Technologie tedy nejsou samy o sobě cílem, nýbrž nástroji, které napomohou k řešení známých problémů města jako dopravní situace či neustále rostoucí cestovní ruch, budou zlepšovat kvalitu života místních obyvatel, zefektivní fungování správy města a podpoří ekonomický rozvoj. Vše o konceptu najdete na internetových stránkách http://digi.ckrumlov.cz.

Rozvoj služeb eGovernmentu

Z digitální strategie vychází i aktuálně realizovaný projekt Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov, který město v současné době realizuje a který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií.

Stěžejním záměrem projektu je vytvoření městského portálu občana, který se stane jednotným místem pro elektronickou komunikaci s městem. Autorizovaným klientům umožní mimo jiné elektronické podání v rámci řešení různých životních situací, zjistit stav závazků a jejich online platbu (např. místní poplatky), objednání se na úřad či odběr aktualit a zasílání notifikací (např. připomenutí splatnosti poplatku). Portál by měl být koncipovaný tak, aby umožnil budoucí rozvoj a rozšiřování i o další funkcionality, jakými mohou být například evidence a správa parkovacích povolení. Kromě portálu projekt řeší i rozvoj el. spisové služby a Identity Management Systemu či modernizuje a posiluje serverovou a síťovou infrastrukturu.

Aktuálně se připravuje zadání veřejné zakázky. Projekt by měl být dokončen do dubna příštího roku. Jeho předpokládané celkové náklady jsou ve výši necelých 13,4 mil. Kč, z toho dotace činí 90 %. Více se o projektu dozvíte na www.ckrumlov.cz/projekty.

Logo EU + Integrovaný regionální operační program

Efektivní městský úřad

Dalším projektem je projekt s názvem Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově, který je rovněž spolufinancován Evropskou unií, v tomto případě však prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řeší zavedení procesního a projektového řízení na Městském úřadě Český Krumlov prostřednictvím realizace dílčích aktivit jako jsou zpracování projektové a procesní analýzy, návrh na optimalizaci procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin či vytvoření směrnice projektového řízení. Cílem projektu je výkonnější, efektivnější úřad, který bude poskytovat kvalitní služby svým klientům / občanům.

Projekt byl spuštěn v květnu tohoto roku a bude trvat celé dva roky. Předpokládané náklady na jeho realizaci jsou ve výši zhruba 4,5 milionů korun, z čehož dotace tvoří 95 %. Více se o projektu dozvíte na www.ckrumlov.cz/projekty.

Logo Operační program zaměstnanosti

Další dílčí projekty

V rámci konceptu digitálního města jsou aktuálně řešeny i další dílčí projekty jakými jsou např. Inteligentní řešení dopravy ve městě Český Krumlov, na jehož realizaci byl aktuálně podán návrh projektu do 2. veřejné soutěže programu TA ČR Doprava 2020+, vytvoření Platformy @OIS umožňující tvorbu moderních webových prezentací města a jeho organizací, Rozvoj optických sítí či Optimalizace využívání ICT organizacemi města. Kompletní přehled dílčích projektů a stavu jejich řešení naleznete na http://digi.ckrumlov.cz.

Chcete se zapojit do tvorby Digitálního Krumlova? Máte nápad, postřeh či podnět k zavádění moderních technologií na území města? Sdělte nám jej prostřednictvím formuláře dostupného na uvedené stránce a pomozte nám k využívání moderních technologií pro řešení potřeb Krumlováků.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Lippl Jan, Ing. OIT vedoucí odboru Kaplická 439 310 380 766 713