Občan > Aktuality > 2020

Veřejné představení hrubopisu územní studie veřejných prostranství Domoradic

aktualizováno 26. 10. 2020

Město Český Krumlov a architektonická kancelář Uhlík architekti pořádají veřejné představení hrubopisu Územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551, které se uskuteční v úterý 27. října 2020 od 17.00 hodin formou online přenosu.

Odkaz na online vysílání je k dispozici zde

Návod, jak se připojit k online veřejnému projednávání je k dispozici zde.

Jedná se o územní studii, která bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Logo EU + MMR

Obsah prezentace

1. Co je a k čemu slouží územní studie

2. Hlavní témata, která jsou pro návrh určující

3. Představení rozpracovaného návrhu, který slouží jako základ k diskuzi pro finální řešení

4. Diskuze s veřejností

5. Hrubopis představí za společnost Uhlík architekti MgA. Ing. arch. Petr Uhlík

Projednání budou účastni mimo zpracovatelů územní studie i Ing. Josef Hermann - místostarosta města a určený zastupitel pro územní plánování, Ing. arch. Ondřej Busta - architekt města, Ing. Jana Hermanová - vedoucí Odboru úřad územního plánování, Ing. Petr Pešek - vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov. 

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704