Občan > Aktuality > 2020

Připomínkujte návrhovou část studie veřejného prostranství Nového Spolí

aktualizováno 2. 10. 2020

Územní studie veřejných prostranství městské části Nové Spolí CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551 bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Logo EU + MMR

Veřejné projednání HRUBOPISU se uskutečnilo dne 29. 9. 2020 od 16.00 hodin v restauraci Kavalírka, Nové Spolí Český Krumlov.

Do 23. 10 .2020 může veřejnosti zaslat jakékoli připomínky k obsahu další návrhové části studie na Městský úřad Český Krumlov - Odbor úřad územního plánování: písemně doručením do podatelny městského úřadu, nebo e-mailem na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz.

Doručené připomínky budou městským úřadem předány zpracovatelům studie, aby je mohli zohlednit při zpracování finálního návrhu. 

Obsah prezentace provedené na veřejném projednání dne 29. 9 .2020:

Prezentace HRUBOPISU územní studie veřejných prostranství městské části Nové Spolí

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704