Občan > Aktuality > 2020

Připomínkujte návrhovou část studie veřejného prostranství Domoradic

aktualizováno 3. 11. 2020

Územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551 bude po dokončení jedním z důležitých podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

Veřejné projednání HRUBOPISU se uskutečnilo dne 27. 10. 2020 od 17.00 hodin formou online přenosu. 

Do 20. 11. 2020 může veřejnost zaslat jakékoli připomínky k obsahu další návrhové části studie na Městský úřad Český Krumlov - Odbor úřad územního plánování: písemně doručením do podatelny městského úřadu, nebo e-mailem na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz.

Doručené připomínky budou městským úřadem předány zpracovatelům studie, aby je mohli zohlednit při zpracování finálního návrhu. 

Obsah prezentace provedené na veřejném projednání dne 27. 10. 2020:

Prezentace HRUBOPISU územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice

Kontakt