2. místostarosta města Český Krumlov

volební období: 2018-2022

aktualizováno 13. 1. 2020

Mgr. Martin Hák

Martin Hák

2. místostarosta
radní, zastupitel
e-mail: martin.hak@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 318

Náplň práce místostarosty

Kompetence 2. místostarosty

Zastupitelstvo města Český Krumlov určilo dne 15. listopadu 2018 2. místostarostu Mgr. Martina Háka jako zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti a v případě nepřítomnosti místostarosty č. 1 a svěřuje mu ve smyslu § 104, odst. 1, zák. o obcích tyto úkoly:

Koordinovat výkon samosprávných činností města v oblasti cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit.

Z činnosti 2. místostarosty

  • Záštity 2. místostarosty
  • Členství a funkce
  • Životopis místostarosty / Curriculum Vitae (EN)

Z aktualit

2018