3. místostarosta města Český Krumlov

volební období: 2018-2022

aktualizováno 13. 2. 2019

Bc. Ivo Janoušek

Ivo Janoušek

3. místostarosta (neuvolněný)
radní, zastupitel
e-mail: ivo.janousek@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 345, 728 603 085

Náplň práce místostarosty

Kompetence 3. místostarosty

Zastupitelstvo města Český Krumlov určilo dne 15. listopadu 2018 3. místostarostu Bc. Ivo Janouška jako zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti a v případě nepřítomnosti místostarosty č. 1 a nepřítomnosti místostarosty č. 2 a svěřuje mu ve smyslu § 104, odst. 1, zák. o obcích tyto úkoly:

Koordinovat výkon samosprávných činností města v oblasti kultury.

Z činnosti 3. místostarosty

  • Záštity 3. místostarosty
  • Členství a funkce
  • Životopis místostarosty / Curriculum Vitae (EN)

Z aktualit

2019