Noviny města Český Krumlov 2019

Aktualizováno 4. 3. 2019

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Další číslo vychází 30. března 2019 s uzávěrkou 15. března 2019.

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Pravidla a ceník inzerce

Statut Novin města Český Krumlov

Termíny vydání Novin města Český Krumlov

Uzávěrky podkladů jsou zpravidla 3 týdny před datem vydání.

Informace o doručení novin

V případě, že vám nejsou Noviny města Český Krumlov doručovány pravidelně, nebo je do svých schránek nedostáváte vůbec, kontaktujte prosím redakci na adrese noviny@ckrumlov.cz nebo na telefonu 380 766 121.

Březen

Březnové číslo vychází 2. března 2019, ke stažení je k dispozici zde.

Obsah vydání:

 • Slovo radního
 • Krumlovské masopustní veselí
 • Město dokončilo rozsáhlou rekonstrukci Nových Dobrkovic
 • Jednání zastupitelstva
 • Zastupitelé se představují veřejnosti
 • Sbírka na nový zvon do kaple na Křížové hoře
 • Nové Dobrkovice konečně v novém
 • Průkazové foto pro dopravní agendu vyřídíte na městském úřadu
 • Prázdninový provoz mateřských škol
 • Zápisy do mateřských a základních škol
 • Kláštery uspěly v podrobné kontrole projektu
 • Nominujte kandidáty na Cenu města
 • Ples města slavil půlkulaté výročí
 • Inzerce - koncert Lucie Bílé
 • Jeden svět hledá, co nás spojuje
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Přehlídka českého filmu v kině Luna
 • 100 let Českého červeného kříže
 • Inzerce - Autocont
 • Inzerce - Dům realit
 • Inzerce - Tenis centrum Český Krumlov
 • Inzerce - Otava, výrobní družstvo
 • Dny pěstounství 
 • Besedy s Pavlou Gomba
 • Ošacovací středisko na nové adrese
 • Vzdělávací projekty CPDM pro děti i dospělé
 • Mapová aplikace provede plánovanými cyklostezkami 
 • Do práce na kole
 • PRO-SPORT ČK rozšiřuje provozní dobu parní komory

 

Únor

Únorové číslo vychází 26. ledna 2019, ke stažení je k dispozici zde.

Obsah vydání:

 • Slovo místostarosty
 • Medvíďata zazářila v Obecním domě
 • Město otevírá programy finanční podpory
 • Změna místa jednání zastupitelstva
 • Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
 • Ad: Rozpočet města v rozporu s přáním koalice
 • Nominujte kandidáty na Cenu města
 • Město rozdělí v programech podpory přes osm milionů korun
 • Zastupitelé se představují veřejnosti
 • Odpadové hospodářství a poplatek za komunální odpad pro rok 2019
 • Žena Českokrumlovska
 • MODA Fashion Days
 • Rozšíření provozní doby veřejného bruslení
 • Jihočeský kraj podporuje českokrumlovskou knihovnu
 • Virtuální univerzita 3. věku v knihovně
 • Krumlovský masopust
 • Lukáš Pavlásek v kině Luna
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Děkujeme za podporu psího útulku
 • Inzerce - Historický pivovar Český Krumlov
 • Inzerce - Dům realit
 • Inzerce - ČEVAK
 • V Krumlově funguje nová služba obdobná noclehárně, tzv. Teplá židle
 • CPDM rekapituluje uplynulých 20 let
 • Bezplatná insolvenční poradna
 • Třída Míru je pro chodce bezpečnější
 • Nové cyklostezky na území města
 • Dotace na povodňové plány
 • Modernizace městského kamerového systému

 

Leden

Lednové číslo vychází 29. prosince 2018, ke stažení je k dispozici zde.

Obsah vydání: 

 • Slovo místostarosty
 • PF 2019
 • Rozpočet města pro rok 2019
 • Jednání zastupitelstva
 • Zastupitelé se představují
 • Nominujte členy do komisí rady města
 • Vodné a stočné pro rok 2019
 • Úhrada místního poplatku
 • Programy finanční podpory z rozpočtu města
 • Dotované projekty v roce 2018
 • Druhý ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty
 • Kláštery na mezinárodní konferenci Focal Point
 • Nominujte Ženu Českokrumlovska
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Vyhrajte vstupenky na ples města
 • Krumlovská tančírna
 • 9. ročník kurzu animovaného filmu
 • Inzerce Dům realit
 • Inzerce Schwan cosmetics
 • Ocenění dobrovolných dárců krve
 • Veřejné bruslení
 • Žáci na ZŠ T. G. Masaryka mají nové hřiště
 • Titul Truhlář roku opět v Krumlově
 • Moderní dopravní terminál v provozu
 • Městská policie má nové hybridní vozy