Odbor investic

aktualizováno 15. 10. 2018

Odbor investic na úseku přípravy projektů zpracovává podklady stavebního charakteru, zajišťuje projektovou přípravu, zpracovává stanoviska města, posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem. Na úseku investiční výstavby a oprav zajišťuje přípravu i realizaci staveb města Český Krumlov, provádí inženýrskou činnost investora a předává do majetku. Dále zajišťuje opravy a odstraňuje havárie na zařízení v majetku města a provádí jejich periodické revize. Na úseku veřejných zakázek a dotací úzce spolupracuje s oddělením strategického rozvoje.

Náplň práce Odboru investic je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Ing. Petr Pešek

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Benešová Jolana OI administrativní pracovnice Kaplická 439 218 380 766 701
Jirovec Karel OI technik investic Kaplická 439 219 380 766 710
Kmoch Zdeněk OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609
Pazderka Hynek, Ing. OI technik investic Kaplická 439 220 380 766 717
Pešek Petr, Ing OI vedoucí odboru Kaplická 439 224 380 766 700
Sommer Jan OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 606
Zaumüller Petr OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 607

Dokumenty a formuláře

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov účinná od 1. 10. 2018 (*.pdf)

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Související odkazy