Odbor investic

aktualizováno 15. 10. 2018

Odbor investic na úseku přípravy projektů zpracovává podklady stavebního charakteru, zajišťuje projektovou přípravu, zpracovává stanoviska města, posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a dalších správních řízeních vedených stavebním úřadem či jiným správním úřadem. Na úseku investiční výstavby a oprav zajišťuje přípravu i realizaci staveb města Český Krumlov, provádí inženýrskou činnost investora a předává do majetku. Dále zajišťuje opravy a odstraňuje havárie na zařízení v majetku města a provádí jejich periodické revize. Na úseku veřejných zakázek a dotací úzce spolupracuje s oddělením strategického rozvoje.

Náplň práce Odboru investic je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Ing. Petr Pešek


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Dokumenty a formuláře

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov účinná od 1. 10. 2018 (*.pdf)

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Související odkazy