Odbor informatiky

aktualizováno 8. 1. 2020

Odbor informatiky vznikl na Městském úřadu Český Krumlov k 1. lednu 2020. Odbor informatiky zabezpečuje provoz, údržbu a rozvoj informačních a komunikačních technologií úřadu a vybraných organizací města. Na úseku správy GIS zabezpečuje správu a rozvoj Geoportálu města, GIS aplikací a technologií. Na úseku Chytrého Krumlova koncepčně řídí implementaci Digitální strategie města Český Krumlov, koordinuje přípravu a realizaci rozvojových projektů města a jeho organizací.

Náplň práce Odboru informatiky je detailněji uvedena v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Beňo Tomáš, Ing. OIT informatik Kaplická 439 310 380 766 105
Kubát Tomáš, Bc. OIT vedoucí oddělení - informatik Kaplická 439 310 380 766 107
Lippl Jan, Ing. OIT vedoucí odboru Kaplická 439 310 380 766 713
Moravec Zdeněk, Ing. OIT referent - správce GIS Kaplická 439 315 380 766 108
Tóth Miloš, Ing. OIT informatik Kaplická 439 310 380 766 106

Aktuálně

Komise Krumlov 2.0 bude navrhovat chytrá řešení

Pro pravidelné vyhodnocování priorit a kontrolování postupu naplňování Digitální strategie zřídila rada města komisi, která bude jejím poradním a zároveň řídícím a dohledovým orgánem v oblasti smart city. Více informací je k dispozici zde

Dokumenty a formuláře

Související agenda - odkazy

Související odkazy