Oddělení kancelář starosty
aktualizováno 22. 1. 2018

Oddělení kancelář starosty (oKS) na organizačním úseku zajišťuje agendu Rady města a Zastupitelstva města Český Krumlov, chod sekretariátu starosty; na úseku poskytování informací a styku s veřejností pracuje na mediálních projektech, posílení informovanosti veřejnosti, zajišťuje agendu public relations, agendu vnitřní komunikace, vydávání městských novin nebo obsahovou náplň webových stránek www.ckrumlov.cz/obcan; na úseku kultury připravuje oddělení podklady kulturní komisi, spolupracuje na pořádání kulturních a společenských akcí města, spravuje Program podpory kultury města Český Krumlov, zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí k Městské knihovně v Českém Krumlově, spolupracuje s městskou společností Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s; na úseku vnějších vztahů a zahraniční spolupráce podporuje rozvoj vnějších a zahraničních aktivit města, připravuje podklady pro jednání Komise pro cestovní ruch, organizuje spolupráci s partnerskými městy, spravuje Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov a spolupodílí se na propagaci města. 

Náplň práce Oddělení kancelář starosty je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí oddělení: Bc. Soňa Petráková, MBA. 

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hanicová Jiřina OKS sekretariát starosty nám. Svornosti 1 6 380 766 301
Nestávalová Petra, Mgr. OKS referent PR - tisková mluvčí nám. Svornosti 1 15 380 766 121
Petráková Soňa, Bc.,MBA OKS vedoucí oddělení nám. Svornosti 1 15 380 766 320
Putschögl Filip, Mgr. OKS referent kultury nám. Svornosti 1 15 380 766 314
Soudková Jana OKS sekretariát starosty nám. Svornosti 1 6 380 766 102
Zemanová Kamila, Bc. OKS referent vnějších vztahů nám. Svornosti 1 15 380 766 328

Dokumenty a formuláře

Symboly města

Záštity představitelů města

Cena města Český Krumlov

Noviny města Český Krumlov

Související agenda - odkazy

Související odkazy