Odbor správy majetku

aktualizováno 15. 8. 2019

Odbor správy majetku zajišťuje majetkové dispozice města Český Krumlov - prodeje, koupě a směnu, nájmy a výpůjčky nemovistostí včetně bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Dále realizuje výkupy nemovitostí pro rozvojové aktivity města v úzké spolupráci s Odborem investic a dále nakládá s majetkem města. Na úseku evidence majetku mimo jiné předkládá koncepce a návrhy pro účelné nakládání s majetkem, vede pasport nemovitého majetku, zajišťuje základní periodické prohlídky objektů a obstarává bytový fond města.

Náplň práce Odboru správy majetku je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Aktuálně

Výběrové řízení na prodej pozemků v k. ú. Vyšný

Kontakty

Odbor správy majetku, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov (1. patro).

Vedoucí odboru: Ing. Balcarová Dagmar

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Balcarová Dagmar, Ing. OSM vedoucí odboru Kaplická 439 V118/V127 380 766 600
Bohdalová Zdeňka, Ing. OSM referent správy majetku - účetní Kaplická 439 V119 380 766 603
Přibylová Alena, Bc. OSM referent správy majetku Kaplická 439 V118 380 766 608
Rajdlová Marta OSM referent správy majetku Kaplická 439 V122 380 766 601
Valach Miroslav, Ing. OSM referent správy majetku Kaplická 439 V120 380 766 605
Velíšková Ivana OSM referent správy majetku Kaplická 439 V121 380 766 604

Dokumenty a formuláře

Pravidla pro zřizování věcných břemen na majetku města Českého Krumlova (*.pdf)

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov (*.pdf)

Pravidla krátkodobého pronájmu prostor kláštera "Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou" (*.pdf)

Pravidla pro pronájem a podnájem prostor k filmování a fotografování v areálu klášterů (*. pdf)

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Související odkazy