4. Odbor správy majetku

aktualizováno 27.10.2011

.
Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a ukončení nájemního vztahu k pozemkům, má také oprávnění rozhodovat o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene uložení liniových staveb inženýrských sítí do komunikace. Rozhoduje o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu, rozhoduje o opakovaném uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů ve spoluvlastnictví s družstvem Dubina II, včetně udělování souhlasu s převodem členských práv a povinností. Řeší nájemní smlouvy na obytné místnosti vyčleněné pro účely dočasného bydlení osob v sociální krizi na základě rozhodnutí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rozhoduje o uzavírání dohod o splátkách dluhu nájemného, poplatku či úroku z prodlenís dobou nepřesahující 18 měsíců. Má oprávnění podepisovat za město smlouvy na dodávku médií a výši s tím spojených záloh při přihlášení nového uživatele nebo změně dosavadního.
Uplatňuje škody způsobené na majetku města u pojišťovacích společností prostřednictvím makléřské společnosto.Má oprávnění zveřejňovat záměry dispozic s majetkem města na úřední desce dle usnesení příslušných orgánů města a rozhoduje o uzavírání kupních smluv na prodej náhrobků a hrobových zařízení.

Kontakty


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Náplň práce (Organizační řád)

Dokumenty a formuláře

 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím řízenými organizacemi

Související agenda - odkazy

Legislativní opora

 

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Související odkazy