Odbor školství, sportu a péče o dítě

aktualizováno 2. 7. 2019

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Centra Kamínek, který má dvě sociální služby - azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty, dále zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov, zabezpečuje činnost Komise pro sport a tělovýchovu a Komise pro školství a vzdělávání, spolupracuje se společnostmi založenými městem, jimiž jsou PRO-SPORT o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících  k obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými  a zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).  Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při  jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále má v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Náplň práce Odboru školství, sportu a péče o dítě je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru : Mgr. Zdeňka Kráková

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Böhmová Michaela, Bc. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 V106/V109 380 766 421
Dvořáková Markéta, Bc. DiS. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 000 380 766 416
Hlavenková Vladimíra, DiS. OSSPD referent Kaplická 439 103 380 766 413
Kalkušová Eva OSSPD kurátorka pro mládež Kaplická 439 116 380 766 419
Kráková Zdeňka, Mgr. OSSPD vedoucí odboru Kaplická 439 118 380 766 420
Králová Petra , Dis. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 117 380 766 411
Směšná Alena, Bc. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 V106/V109 380 766 427
Stanková Veronika, DiS. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 V106/V108 380 766 418
Šolcová Romana, Ing. OSSPD referent Kaplická 439 103 380 766 414
Švábenská Jana, Bc. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 119 380 766 431
Trhlínová Dagmar Alexandra, Mgr. OSSPD sociální pracovník Kaplická 439 V106/V108 380 766 417
Vagnerová Gabriela, DiS. OSSPD kurátorka pro mládež Kaplická 439 V106/V107 380 766 426
Veltrubská Jana, Mgr. OSSPD sociální pracovnice (soc. právní ochrana dětí) Kaplická 439 V106/108 380 766 429

Aktuálně

Oznámení o změně termínu plánovaného prázdninového provozu v Mateřské škole, Český Krumlov, Za soudem 344 (dále jen MŠ Za Soudem) a v Mateřské škole, Český Krumlov, Tavírna 119 (dále jen MŠ Tavírna).

Zřizovatel město Český Krumlov bude od poloviny měsíce července 2019 do začátku přípravného týdne, tedy do 26. 8. 2019 rekonstruovat kotelnu a topení v MŠ Za Soudem. Z tohoto důvodu musí být změněn termín prázdninového provozu této MŠ a to tak, MŠ Za Soudem bude mít otevřeno o prázdninách od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 a MŠ Tavírna bude mít otevřeno od 29. 7. 2019 do 9. 8. 2019 (záměna původních termínů).

Kotelna a topení je v MŠ Za Soudem potřeba rekonstruovat již několik let a teprve nyní zřizovatel získal finanční prostředky na rekonstrukci. V době plánování prázdninového provozu ještě tato informace o získání prostředků na kotelnu a topení nebyla k dispozici. Omlouváme se za komplikace, které změnou prázdninového provozu způsobíme rodičům. Věříme, že nové řešení tepla v MŠ Za Soudem jistě ocenění nejen rodiče, ale především děti. Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ o letních prázdninách 2019

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově je velmi náročný z mnoha hledisek. Po vyhodnocení loňského roku hledal Odbor školství, sportu a péče o dítě spolu s ředitelkami mateřských škol co nejlepší řešení nejen pro rodiče, ale také z hlediska samotných pedagogických pracovníků a v neposlední míře i z hlediska nejekonomičtějšího řešení. Přerušit či omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na skutečnou docházku dětí do mateřských škol o prázdninách v roce 2018, se od letošního roku přistoupilo k tomu, že se mateřské školy budou střídat v provozu ve čtrnáctidenních cyklech. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok. Taktéž je nutné provést práce související s běžnou údržbou škol. Děkujeme proto rodičům za vstřícnost a pochopení.

Zápisy do mateřských a základních škol

Zápisy do mateřských škol v Českém Krumlově na školní rok 2019/2020 - dne 2. 5. 2019 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Zápisy do 1. tříd základních škol v Českém Krumlově na školní rok 2019/2020 - dne 5. 4. 2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Dokumenty a formuláře

Organizační směrnice

Příspěvkové organizace

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov 2018-2028

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

Příloha č. 1 - Pracovní obvody sociálních pracovníků MěÚ Český Krumlov od 15. 4. 2019

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4 - Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 7 - Prevence

Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností

Standard č. 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Příloha č. 21 - Mapa spolupracujících subjektů na území ORP Městského úřadu v Českém Krumlově

Příloha č. 26 - Seznam subjektů, které zajišťují služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami

Příloha č. 40 - Seznam institucí a dalších subjektů, jejich činnost související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v Jihočeském kraji

Vnitřní pravidla a postupy (přehled)

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí. Více informací o sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

V Českém Krumlově funguje komise od 8. března 2004.
Členy komise jsou: Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Zdeňka Kráková, Radek Růžička, Mgr. Ingrid Jílková

Související agenda - odkazy

Od 1. 1. 2017 byl změněn název Domova pro matky s dětmi a Domu na půl cesty organizační složky města Český Krumlov na CENTRUM KAMÍNEK, Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov. Nadále má CENTRUM KAMÍNEK dvě registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty. Azylový dům pro matky s dětmi má místo poskytování sociální služby na dvou adresách, a to na Plešiveckém náměstí 75 a Vyšném 39, Český Krumlov, dům na půl cesty poskytuje sociální službu na adrese Vyšný 39, Český Krumlov.

Související odkazy