Odbor stavební úřad

aktualizováno 4. 6. 2018

Odbor stavební úřad (OSU) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle stavebního zákona kromě územního plánování. V rámci této pravomoci vydává zejména rozhodnutí o umístění staveb, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební povolení (a vede příslušná řízení), povoluje změny staveb a změny užívání staveb, dále povoluje užívání staveb, odstraňování staveb, provádí kontrolní prohlídky včetně výkonu státního dozoru; rovněž projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona; kromě toho je i pověřeným vyvlastňovacím úřadem. Výkon státní správy ve výše uvedeném rozsahu provádí na území města Český Krumlov a dalších 16 obcí (Bohdalovice, Mirkovice, Srnín, Světlík, Přísečná, Dolní Třebonín, Zlatá Koruna, Mojné, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Věžovatá Pláně, Zubčice, Větřní, Hořice na Šumavě a Přídolí).

Náplň práce Odboru stavební úřad je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Johana Hanušová

Kontakty jsou řazeny abecedně. Prosíme kontaktujte referenty podle jejich svěřeného území, které najdete v poznámce při otevření odkazu u daného jména.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Benčová Petra OSU referent stavebního úřadu Kaplická 439 410 380 766 807
Bohoněk Josef OSU referent stavebního úřadu Kaplická 439 409 380 766 806
Hanušová Johana OSU vedoucí odboru Kaplická 439 404 380 766 800
Markovec Lukáš, DiS. OSU referent stavebního úřadu Kaplická 439 407 380 766 804
Potclan Marek, Bc. OSU referent stavebního úřadu Kaplická 439 411 380 766 808
Stanková Eva OSU administrativní pracovnice Kaplická 439 405 380 766 801
Šváchová Veronika, Bc. OSU referent stavebního úřadu Kaplická 439 408 380 766 805
Ticháček Milan OSU referent stavebního úřadu Kaplická 439 407 380 766 803

Doporučení stavebníkům

Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

Město Český Krumlov vydalo dokument - upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty a formuláře

Související odkazy