Odbor stavební úřad

aktualizováno 4. 6. 2018

Odbor stavební úřad (OSU) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle stavebního zákona kromě územního plánování. V rámci této pravomoci vydává zejména rozhodnutí o umístění staveb, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební povolení (a vede příslušná řízení), povoluje změny staveb a změny užívání staveb, dále povoluje užívání staveb, odstraňování staveb, provádí kontrolní prohlídky včetně výkonu státního dozoru; rovněž projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona; kromě toho je i pověřeným vyvlastňovacím úřadem. Výkon státní správy ve výše uvedeném rozsahu provádí na území města Český Krumlov a dalších 16 obcí (Bohdalovice, Mirkovice, Srnín, Světlík, Přísečná, Dolní Třebonín, Zlatá Koruna, Mojné, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Věžovatá Pláně, Zubčice, Větřní, Hořice na Šumavě a Přídolí).

Náplň práce Odboru stavební úřad je detailněji uvedena na webových stránkách úřadu zde v odkazu Organizační řád.

Kontakty

Vedoucí odboru: Johana Hanušová

Kontakty jsou řazeny abecedně. Prosíme kontaktujte referenty podle jejich svěřeného území, které najdete v poznámce při otevření odkazu u daného jména.

Doporučení stavebníkům

Stavebníkům, investorům a vlastníkům nemovitostí slouží nová příručka, která srozumitelným způsobem vysvětluje postupy v procesu umísťování a povolování staveb v Českém Krumlově. Dokument se také zaměřuje na přiblížení role městského architekta.

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

Město Český Krumlov vydalo dokument - upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty a formuláře

Související odkazy