Odbor vnitřních věcí

aktualizováno 31. 8. 2020

Odbor vnitřních věcí zajišťuje na úseku krizového řízení připravenost na mimořádné události a ochranu obyvatelstva, řešení krizových situací, ochranu před povodněmi, požární ochranu, bezpečnost práce a ochranu utajovaných skutečností. V oddělení správních činností vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu (matrika, příprava voleb, apod.) V oddělení vnitřní správy zajišťuje činnost úseku podatelny, provozu a hospodářské správy, výpočetní techniky a ostatních činností. 

Náplň práce Odboru vnitřních věcí je detailněji uvedena v Organizačním řádu.

Kontakty

Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Samková

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Benda Petr OVV správce budov Kaplická 439 000 380 766 215
Bláhová Dagmar, Ing. OVV hospodářka Kaplická 439 109 380 766 209
Bláhová Žaneta, Bc. OVV referent - přestupky Kaplická 439 110 380 766 214
Blažková Ludmila OVV podatelna - informace Kaplická 439 V001 380 766 210
Čermáková Anna OVV referent státní správy a samosprávy Kaplická 439
Čurda Slavomír OVV pracovník krizového řízení Kaplická 439 102 380 766 222
Filipová Václava, Mgr. OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 310
Hrušková Eva OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 206
Krbec Tomáš OVV správce budov Kaplická 439 S005 380 766 215
Maříková Michaela OVV referent - občanské průkazy a pasy Kaplická 439 V007 380 766 205
Přibylová Dana , Bc. OVV vedoucí oddělení Kaplická 439 112 380 766 213
Richterová Jana OVV podatelna - informace Kaplická 439 V001 380 766 111
Rusňáková Monika, Mgr. OVV referent - přestupky Kaplická 439 111 380 766 212
Samková Jaroslava, Mgr. OVV vedoucí odboru Kaplická 439 380 766 200
Schinková Tereza OVV referent Kaplická 439 113 380 766 204
Španillerová Jaroslava OVV matrikářka nám. Svornosti 1 17 380 766 322
Štefková Stanislava, Bc. OVV referent evidence obyvatel Kaplická 439 107 380 766 203

Dokumenty a formuláře

Související agenda - odkazy

Související odkazy