Občan > Úřad online > Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno  10. 1. 2018

Úplná znění platných novelizovaných právních předpisů najdete níže. Následující seznam je chronologickým přehledem přijatých platných vyhlášek a nařízení.

Vyhlášky a nařízení

Přehled platných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2017/2 - ze dne 29. 6. 2017 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě
Obecně závazná vyhláška 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2016/05 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2016/04 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2016/02 - ze dne 16. 11. 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
Obecně závazná vyhláška 2015/01 -ze dne 29. 1. 2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2014/01 - ze dne 25. 9. 2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Obecně závazná vyhláška 2013/6 - ze dne 19. 12. 2013 o stanovení doby nočního klidu
Obecně závazná vyhláška 2013/4 – ze dne 26. 9. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
Obecně závazná vyhláška 2013/3 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání)
Obecně závazná vyhláška 2013/2 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno
Obecně závazná vyhláška 2011/03 - ze dne 22. 12. 2011 o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Obecně závazná vyhláška 2010/05 - ze dne 15. 12. 2010, Požární řád
Obecně závazná vyhláška 2009/06 - ze dne 29. 11. 2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška 2009/03 - ze dne 22. 10. 2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2008/04 - ze dne 28. 8. 2008 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 26. 6. 2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška 2007/08 - ze dne 22. 11. 2007, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška 2006/12 - ze dne 21. 9. 20 6, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o městské policii
Obecně závazná vyhláška 2006/02 - ze dne 30. 3. 2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2004/02 - ze dne 4. 3. 2004, které doplňuje Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2003/14 - ze dne 30. 10. 2003, kterou se mění omezení provozování VHP
Obecně závazná vyhláška 2003/12 - ze dne 25. 9. 2003, Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2003/11 - ze dne 28. 8. 2003, která mění obecnou vyhlášku č. 3/2003 o provozování VHP
Obecně závazná vyhláška 2003/03 - ze dne 29. 5. 2013 o omezení provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
Obecně závazná vyhláška 2000/01 - ze dne 9. 5. 2000, regulační plán "zóna Ambit"
Obecně závazná vyhláška 1996/05 - ze dne 18. 9. 1996 o městské policii
Obecně závazná vyhláška 1991/07 - ze dne 28. 11. 1991, kterou se stanovuje prodej nemovitosti z majetku města

Přehled platných nařízení

Nařízení 2017/4 - ze dne 23. 10. 2017, tržní řád
Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2017/2 - ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn
Nařízení 2017/01 - ze dne 2. 5. 2017 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu Vyšší Brod
Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád
Nařízení 2016/06 - ze dne 6. 6. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád
Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád
Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád
Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2016/01 - ze dne 8. 2. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád
Nařízení 2015/05 - ze dne 7. 12. 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2015/03 - ze dne 16. 11. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2015/02 - ze dne 5. 10. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2015/01 - ze dne 4. 5. 2015 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodaření osnovy Dobrá Voda
Nařízení 2014/07 - ze dne 29. 9. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2014/06 - ze dne 4. 8. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/05 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/04 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/03 - ze dne 31. 3. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/02 - ze dne 17. 2. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009,Tržní řád
Nařízení 2014/01 - ze dne 13. 1. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků města, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2013/04 - ze dne 31. 3. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2013/03 - ze dne 30. 9. 2013, o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2013/02 - ze dne 16. 9. 2013 kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád
Nařízení 2013/01 - ze dne 20. 5. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád
Nařízení 2012/01 - ze dne 13. 2. 2012 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zřizovací obvod Kaplice
Nařízení 2011/04 - ze dne 10. 10. 2011 o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2011/03 - ze dne 12. 9. 2011, které mění a doplňuje na řízení města Český Krumlov č. 1/20019, Třžní řád
Nařízení 2011/02 - ze dne 2. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád
Nařízení 2011/01 - ze dne 28. 2. 2011 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Bližší Lhota
Nařízení 2010/02 - ze dne 14. 6. 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2010/02 - Mapa tržních míst
Nařízení 2010/01 - ze dne 15. 3. 2010 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Smrčina
Nařízení 2009/03 - ze dne 15. 6. 2009, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2009/02 - ze dne 4. 5. 2009, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád města Český Krumlov
Nařízení 2009/01 - ze dne 6. 4. 2009 Tržní řád města Český Krumlov
Nařízení 2008/02 - ze dne 28. 5. 2008, které mění doplňuje nařízení č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2007/05 - ze dne 11. 6. 2007 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Vyšší Brod
Nařízení 2007/01 - ze dne 29. 1. 2007 o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby
Nařízení 2006/20 - ze dne 22. 12. 2006 o v yhlášení stavební uzávěry v zóně Na Svahu
Nařízení 2006/19 - ze dne 22. 12. 2006 o vyhlášenístavební uzávěry v zóně Šeříková stráň
Nařízení 2006/15 - ze dne 4. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Domoradice-jih
Nařízení 2006/14 - ze dne 2. 10. 2006 doplňuje nařízení města č. 1/2004 o stavebním uzávěru v zóně Rybářská ulice
Nařízení 2006/08 - ze dne 26. 6.2006, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2004/10 - ze dne 9. 8. 2004 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení 2004/03 - ze dne 23. 2. 2004, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místní komunikaci
Nařízení 2004/01 - ze dne 2. 2. 2004 o stavební uzávěře ve stavební lokalitě Rybářská ulice
Nařízení 2003/09 - ze dne 14. 7. 2003 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2001/21 - ze 3. 12. 2001, které mění nařízení města č. 12/2001
Nařízení 2001/04 - ze dne 7. 5. 2001 o úpravě nájemného z bytu

Úplná znění vyhlášek a nařízení

Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích - NEAKTUÁLNÍ
Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 28. 6. 20008 kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v novelizovaném znění

Zrušující, zrušené a neplatné vyhlášky a nařízení 

 

Opatření obecné povahy

     

    Ostatní předpisy

    Bude aktualizováno, soubory jsou konvertovány do přístupné podoby.