Občan > Úřad online > Vyhlášky a nařízení

Právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 25. 8. 2020

Úplná znění platných novelizovaných právních předpisů najdete níže. Následující seznam je chronologickým přehledem přijatých platných vyhlášek a nařízení.

Vyhlášky a nařízení

Přehled platných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška 2020/2 ze dne 28. 5. 2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2018 ze dne 31. 5. 2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti ve znění OZV č. 1/2020 ze dne 30. 4. 2020
Obecně závazná vyhláška 2020/1 ze dne 30.4.2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 6/2018, ze dne 31.5.2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2019/3 ze dne 23. 12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2019/2, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o provozování pouliční produkce
Obecně závazná vyhláška 2019/1 ze dne 30. 5. 2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018 o stanovení doby nočního klidu
Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017
Obecně závazná vyhláška 2018/8 ze dne 30. 8. 2018 o provozování pouliční produkce
Obecně závazná vyhláška 2018/7 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivního žebrání)
Obecně závazná vyhláška 2018/6 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018
Obecně závazná vyhláška 2018/4 ze dne 22 .3. 2018 o stanovení doby nočního klidu
Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška 2018/1 ze dne 22. 2. 2018, kterou se zrušují OZV č. 12/2003 řád veřejného pohřebiště a OZV č. 2/2004, která ji mění a doplňuje
Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2017/4 ze dne 19. 10. 2017 o regulaci provozování hazardních her
Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2017/2 - ze dne 29. 6. 2017 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě
Obecně závazná vyhláška 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2016/05 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2016/04 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2016/02 - ze dne 16. 11. 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2015/01 -ze dne 29. 1. 2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2010/05 - ze dne 15. 12. 2010, Požární řád
Obecně závazná vyhláška 2009/06 - ze dne 29. 11. 2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška 2009/03 - ze dne 22. 10. 2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
Obecně závazná vyhláška 2008/04 - ze dne 28. 8. 2008 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 26. 6. 2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška 2007/08 - ze dne 22. 11. 2007, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška 2006/12 - ze dne 21. 9. 20 6, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o městské policii
Obecně závazná vyhláška 2006/02 - ze dne 30. 3. 2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2003/03 - ze dne 29. 5. 2013 o omezení provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
Obecně závazná vyhláška 2000/01 - ze dne 9. 5. 2000, regulační plán "zóna Ambit"
Obecně závazná vyhláška 1996/05 - ze dne 18. 9. 1996 o městské policii
Obecně závazná vyhláška 1991/07 - ze dne 28. 11. 1991, kterou se stanovuje prodej nemovitosti z majetku města

Přehled platných nařízení

Nařízení 2020/26 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/25 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/24 ze dne 13. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/23 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/22 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/21 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/20 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/19 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/18 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/17 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/16 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/15 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/14 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/13 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/12 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/11 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/10 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/09 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/08 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/07 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/06 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/05 ze dne 4. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/04 ze dne 20. 4. 2020, kterým kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019)
Nařízení 2020/03 ze dne 20. 4. 2020 , kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/02 ze dne 6. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2020/01 ze dne 2. 3. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017 tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2019/08 ze dne 18. 11. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019)
Nařízení 2019/07 ze dne 2. 9. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019)
Nařízení 2019/06 ze dne 19. 8. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2019/05 ze dne 3. 6. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2019/04 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2019/03 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2019/02 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2019/01 ze dne 18. 3. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 5. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017)
Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2018/2 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2018/1 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení 2017/4 - ze dne 23. 10. 2017, tržní řád
Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2017/2 - ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn
Nařízení 2017/01 - ze dne 2. 5. 2017 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu Vyšší Brod
Nařízení 2016/06 - ze dne 6. 6. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2015/01 - ze dne 4. 5. 2015 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodaření osnovy Dobrá Voda
Nařízení 2014/06 - ze dne 4. 8. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/05 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/04 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/03 - ze dne 31. 3. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/02 - ze dne 17. 2. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009,Tržní řád
Nařízení 2012/01 - ze dne 13. 2. 2012 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zřizovací obvod Kaplice
Nařízení 2011/01 - ze dne 28. 2. 2011 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Bližší Lhota
Nařízení 2010/01 - ze dne 15. 3. 2010 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Smrčina
Nařízení 2007/05 - ze dne 11. 6. 2007 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Vyšší Brod
Nařízení 2007/01 - ze dne 29. 1. 2007 o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby
Nařízení 2006/20 - ze dne 22. 12. 2006 o v yhlášení stavební uzávěry v zóně Na Svahu
Nařízení 2006/19 - ze dne 22. 12. 2006 o vyhlášenístavební uzávěry v zóně Šeříková stráň
Nařízení 2006/15 - ze dne 4. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Domoradice-jih
Nařízení 2006/14 - ze dne 2. 10. 2006 doplňuje nařízení města č. 1/2004 o stavebním uzávěru v zóně Rybářská ulice
Nařízení 2004/10 - ze dne 9. 8. 2004 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení 2004/01 - ze dne 2. 2. 2004 o stavební uzávěře ve stavební lokalitě Rybářská ulice

Úplná znění vyhlášek a nařízení

Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích - NEAKTUÁLNÍ
Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 28. 6. 20008 kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v novelizovaném znění

Zrušující, zrušené a neplatné vyhlášky a nařízení 

 

Opatření obecné povahy

     

    Ostatní předpisy

    Bude aktualizováno, soubory jsou konvertovány do přístupné podoby.