Interaktivní tabule - dotace ROP pro ZŠ Plešivec Projekt Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově dokončen

aktualizováno 22.09.2011

 Závěrem srpna byla úspěšně dokončena realizace stavební části projektu Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově podpořeného z třetí výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován ERDF. Stávající víceúčelové hřiště vč. atletické dráhy a volejbalového hřiště bylo zrekonstruováno, nově je tak jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost rozšířena nabídka školních a volnočasových aktivit o volejbal, nohejbal, házenou, tenis, malou kopanou, basketbal a rekreační běh, na něž jsou sportovní povrchy a atletická běžecká dráha, přizpůsobeny. Na 1. září je svoláno kolaudační řízení, po nabytí jeho právní moci bude slavnostní otevření hřiště a následně vejde v platnost provozní řád stanovující provozní dobu vč. dalších podmínek provozování sportovního areálu.

 Společně s pořízením vybavení školy v hodnotě přesahující částku 1,4 mil. Kč a rekonstrukcí sportovišť došlo primárně ke zlepšení kvality, efektivity a podmínek výuky vč. doprovodných prostředků v rámci procesu vzdělávání odpovídajících současným standardům EU a ČR. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 8,4 mil. Kč. Dotace činí 92,5 % z uznatelných nákladů .Víceúčelové hříště s dětmi - dotace ROP pro ZŠ Plešivec

 Projekt Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově je spolufinancovaný Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/03.01007