Oprava kříže na hřbitově v části obce Horní Brána

aktualizováno 11.01.2012

Kříž s postavou ukřižovaného Krista se nachází na městském hřbitově na Horní Bráně v Českém Krumlově na parcele 577/1 v k. ú. Český Krumlov.

O projektu

Název: Oprava kříže na hřbitově na území obce Český Krumlov, v části obce Horní Brána na parcele 577/1 v k. ú. Český Krumlov"
Místo realizace: Český Krumlov - hřbitov, Horní Brána
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Kříž Jan - Kameník, Vyšný 229, 381 01 Český Krumlov, IČ 12332704
Stav projektu: projekt dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: září - říjen 2011
Celkové výdaje projektu: 153.144,- Kč
Celková výše podpory: 50.000,- Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj GP Obnova drobné sakrální architektury v krajině - dar společnosti ČEZ, a.s.

Popis projektu a jeho realizace

Kříž s postavou ukřižovaného Krista na městském hřbitově na Horní Bráně v Českém Krumlově vykazoval mnohá poškození. Postament kříže se díky hlubokým prasklinám a trhlinám nacházel v havarijním stavu. V průběhu měsíce září 2011 byly postament včetně schodišťových stupňů i samotný kříž opraveny. Oprava spočívala v očištění kovových částí kříže, byl proveden nový nátěr kříže a sochy Krista, horní část kamenného postamentu byla vyměněna, byly rozebrány a očištěny schodišťové stupně a následně nově osazeny.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kmoch Zdeněk OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609

Fotogalerie

Související odkazy

 Tento projekt " Oprava kříže na hřbitově na území obce Český Krumlov, v části obce Horní Brána na parcele 577/1 v k. ú. Český Krumlov " vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině a daru společnosti ČEZ, a.s.

Jihočeský kraj - logo (250)

 Logo - ČEZ