Občan > Projekty města > Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Plešivec

Rekonstrukce školní jídelny na Plešivci

aktualizováno 04.10.2010

Školní jídelna, včetně varny, skladového a hygienického zázemí, na ZŠ Plešivec v Českém Krumlově byla v havarijním stavu, zastaralá a naprosto nevyhovující současným hygienickým požadavkům a požadavkům Evropských společenství na tato zařízení. Vybavení gastro části pocházelo ze 70. let minulého století. Podmínky provozu varny a školní jídelny byly dlouhodobě sledovány a kritizovány hygienickým dozorem a provoz jídelny byl povolen pouze na výjimku Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích. Ani stav stravovacího provozu neodpovídal platným předpisům (např. zákon 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, 107/2001Sb. a 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, 185/2001Sb. o odpadech). Školní jídelna a stravovací pavilon ZŠ Plešivec z těchto důvodů prošly zásadní rekonstrukcí a modernizací.

O projektu

Název: ZŠ Plešivec Český Krumlov - školní kuchyně a jídelna
Místo realizace: Základní škola Plešivec, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: GAMA HOLDING Praha, a.s., odštěpný závod České Budějovice, ul. 28. října 12, 370 01 České Budějovice, IČ 26467259
Stav projektu: projekt dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: 27. 3. 2008 - 31. 12. 2008
Celkové výdaje projektu: 23 840 277 Kč (Dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 6 000 000 Kč)

Aktuality 

Průběh projektu 

Celá rekonstrukce byla rozdělena na investiční a neinvestiční část. Investiční část se týkala především stavebních úprav stravovacího pavilonu a stavební části gastro zařízení, neinvestiční sloužila  na pořízení dalšího nezbytného gastro zařízení.

Venkovní vzhled stravovacího pavilonu zůstal nezměněn, ale pavilon včetně střechy byl zateplen a osazen novými plastovými okny (s vertikálními předokenními žaluziemi a sítěmi proti hmyzu). Opravena byla zásobovací rampa kuchyně a prodloužena naskladňovací část rampy thermoportů. Nově byl vybudován vstup z horní terasy pro strávníky, včetně nové rampy pro tělesně postižené. Zároveň byly rampy zastřešeny a opatřeny novou neskluznou a nenamrzavou dlažbou. Z prostoru rampy je přístupný i nový sklad odpadků.

Vnitřní stavební dispoziční úpravy vyplývaly především z nových požadavků na provoz a hygienických předpisů na společné stravování. Kompletně byly vyměněny vodovodní a kanalizační rozvody, proběhla kompletní výměna elektroinstalace a vzduchotechniky. Vnitřní malý nákladní výtah byl vybourán a nahrazen větším nákladním výtahem s dopravou osob. Stavební úpravy si vyžádaly i rekonstrukci podlah a hydroizolací ( lité podlahy, PVC podlahy, dlažby - podle podmínek) a nové povrchové úpravy vnitřních stěn (nové hladké štukové omítky, v sanitárních částech velkoformátové bělninové obklady a akrylátové nátěry, na chodbách omyvatelné nátěry akrylátovou barvou). Nově bylo vytvořeno zázemí a sanitární zařízení zaměstnanců kuchyně.

Zásadní proměnou prošla technologická dispozice a vybavení kuchyně. Sklady a přípravny byly přemístěny tak, aby navazovaly na prostor varny a výdej. Stavebně byl oddělen výdej stravy pro žáky s personálem školy od výdeje pro cizí příchozí strávníky. Nový výtah umožňuje přepravu surovin na paletovém vozíku včetně obsluhy, dále dopravu hotových jídel z varny do výdeje stravy thermoporty pomocí teplých pojízdných výdejních van. Stravovací provoz je rozčleněn na příjem zboží, skladovací část ( suchý sklad potravin, sklad a vytloukárna vajec, sklad konzerv a kompotů, sklad DKP a čisticích prostředků, chladný sklad a chladírna - sklad ovoce a zeleniny), hrubé přípravny, sklad odpadků, sklad obalů, čisté přípravny, varnu, tři výdeje stravy, umývárnu stolního nádobí, umývárnu kuchyňského nádobí, umývárnu thermoportů a GN nádob, prádelnu a žehlírnu prádla, denní místnost personálu, kancelář vedoucí kuchyně a strojovnu VZT zařízení. Rovněž byl vybudován bufet pro výdej mléčných svačin pro žáky ZŠ. Rekonstrukcí prošly i jídelny pro žáky, pro pasanty a pro personál kuchyně.

Kuchyně byla vybavena kompletně novým moderním gastro zařízením, odpovídajícím hygienickým předpisům a normám.

Neinvestiční prostředky byly použity na nákup ostatního gastro zařízení .

Rekonstrukcí jídelny a školní kuchyně byl vyřešen dlouhodobý havarijní stav a zabráněno uzavření kuchyně hygieniky, což by způsobilo velmi obtížnou situaci ve stravování žáků této ZŠ. Rekonstrukcí a moderním zařízením kuchyně se zlepšilo nejen prostředí pro stravování a kvalita stravování pro žáky a učitele, ale i pracovní prostředí pro zaměstnance školní kuchyně.

Školní kuchyně a jídelna na ZŠ Plešivec se stala moderním zařízením, splňujícím všechny náročné požadavky na provoz stravovacích zařízení.

Fotogalerie

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Související odkazy