Rada města Český Krumlov

volební období 2018-2022

aktualizováno 17. 12. 2018

Jednání rady města

Archiv programů jednání a usnesení rady města

Aktuálně - nominace do komisí Rady města Český Krumlov

Rada města Český Krumlov nabízí veřejnosti možnost nominovat za členy komisí rady aktivní občany s odbornou praxí nebo zkušenostmi v oblastech působnosti jednotlivých komisí.

Komise rady města jsou poradním orgánem rady a počet členů komise je omezen.

Nominační list ke stažení zde (103 kB,*.doc).

Tento nominační list nezakládá právo být do komise zvolen. Všech návrhů na nominaci si však velice vážíme. O nominacích rozhodne rada města v průběhu ledna/února 2019.

Vyplněný nominační list prosíme, pošlete na kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz nebo odevzdejte v tištěné podobě na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nejpozději do 7. 1. 2019, 11 hodin.

Obálku nebo e-mail označte: Návrh nominace do komisí Rady města Český Krumlov 2018 - 2022

Pravomoci rady města

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. 

Radní města Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda

 

Mgr. Dalibor Carda
starosta, radní, zastupitel
e-mail: dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 101

 

 

Ing. Josef Hermann

 

Ing. Josef Hermann
1. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: josef.hermann@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 301, 778 431 731

 

 

Mgr. Martin Hák

 

Mgr. Martin Hák
2. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: martin.hak@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 318

 

 

Bc. Ivo Janoušek  

 

Bc. Ivo Janoušek
3. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: ivo.janousek@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 345, 728 603 085 

 

 

Mgr. Ivana Ambrusová

 

Mgr. Ivana Ambrusová
radní, zastupitelka
e-mail: ivana.ambrusova@sovyck.cz
telefon: 383 134 445

 

 

Milan Kotlár

 

Milan Kotlár
radní, zastupitel
e-mail: kotlar.krumlov@seznam.cz
telefon: 722 236 615

 

 

Ing. Jiří Olšan

 

Ing. Jiří Olšan
radní, zastupitel
e-mail: jolsan@centrum.cz
telefon: 720 417 895

 

 

Dokumenty Rady města Český Krumlov

Záštity představitelů města

Komise rady města

Do 7. 1. 2019 probíhá nominace členů do komisí Rady města Český Krumlov. O nominacích rozhodne rada města v průběhu ledna/února 2019.

Související odkazy