Občan > Město a samospráva > Rada města Český Krumlov

Rada města Český Krumlov

volební období 2018-2022

aktualizováno 1. 9. 2020

Jednání rady města

Pravomoci rady města

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. ¨

Programové prohlášení rady města

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2018-2022

Radní města Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda

 

Mgr. Dalibor Carda
starosta, radní, zastupitel
e-mail: dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 101

 

 

Ing. Josef Hermann

 

Ing. Josef Hermann
1. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: josef.hermann@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 301, 778 431 731

 

 

Mgr. Martin Hák

 

Mgr. Martin Hák
2. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: martin.hak@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 318

 

 

Bc. Ivo Janoušek  

 

Bc. Ivo Janoušek
3. místostarosta, radní, zastupitel
e-mail: ivo.janousek@mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 345, 728 603 085 

 

 

Mgr. Ivana Ambrusová

 

Mgr. Ivana Ambrusová
radní, zastupitelka
e-mail: ivana.ambrusova@sovyck.cz
telefon: 383 134 445

 

 

Milan Kotlár

 

Milan Kotlár
radní, zastupitel
e-mail: kotlar.krumlov@seznam.cz
telefon: 722 236 615

 

 

Ing. Jiří Olšan

 

Ing. Jiří Olšan
radní, zastupitel
e-mail: jolsan@centrum.cz
telefon: 720 417 895

 

 

Záštity představitelů města

Komise rady města

Související odkazy