Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2014

aktualizováno 15. 10. 2019

Cílem projektu je zpracovat aktualizaci Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2014
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / GP Podpora tvorby aktualizací územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2014
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 175 450 Kč
z toho dotace: 87 725 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Město Český Krumlov bylo v souladu se stavebním zákonem povinno do konce roku 2014 zpracovat úplnou aktualizaci územně analytických podkladů, které slouží pro potřeby územního plánování na celém správním území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Součástí těchto podkladů je i takzvaný Rozbor udržitelného rozvoje území. Aktualizace nejenže promítla a zohlednila změny v území, které nastaly po poslední úplné aktualizaci v roce 2012, ale následně i pozitivně přispěje ke zkvalitnění rozboru udržitelného rozvoje území jako podkladu pro tvorbu územních plánů v území celé obce s rozšířenou
působností. Podstatná část aktualizace byla prováděna vlastními silami města, pouze dílčí část prací (aktualizace údajů o území od poskytovatelů, migrace dat, zpracování problémů k řešení) byla zajištěna externí firmou.

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD. OUUP pořizovatel územně analytických podkladů Kaplická 439 301 380 766 718

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707