Orgány města Český Krumlov

aktualizováno 19.1.2015

Volební období 2014-2018

Starosta města Český Krumlov - Dalibor Carda

Místostarosta města Český Krumlov - Josef Hermann

Zastupitelstvo města

Rada města

Výbory Zastupitelstva města Český Krumlov

Komise Rady

Volební období 2010-2014

Starosta města Český Krumlov - Dalibor Carda

Místostarostka města Český Krumlov - Jitka Zikmundová

Místostarosta města Český Krumlov - Josef Hermann

Zastupitelstvo města

Rada města

Výbory Zastupitelstva města Český Krumlov

Komise Rady

Volební období 2006-2010

Starosta města Český Krumlov - Luboš Jedlička

Místostarostka města Český Krumlov - Jitka Zikmundová

Zastupitelstvo města

Rada města

Výbory Zastupitelstva města Český Krumlov

Komise Rady