Výběrové řízení na obsazení uvolněného bytu

aktualizováno 03.08.2011

Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení uvolněného bytu s výkonem funkce domovníka v domě. Jedná se o byt č. 31 o velikosti 1+1 v ulici Lipová č. p. 161 v Českém Krumlově - nájemné ve výši 53, 49 Kč/m2 (34, 87 Kč/m2). Sazba ve výši 53, 49 Kč/m2 představuje hodnotu nájemného schválenou Radou města Český Krumlov. Sazba v závorce představuje hodnotu nájemného po dočasné slevě schválené Radou města Český Krumlov jako sociální opatření k řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného. 

Kritéria pro posouzení přihlášek:

  • úroveň stávajícího bydlení
  • počet nezaopatřených dětí
  • počet členů společné domácnosti

Podmínkou přidělení bytu je uzavření dohody o provedení práce.

Dokumenty

Termín

Vyplněnou přihlášku odevzdá žadatel na podatelně MěÚ (Kaplická 439, Český Krumlov) v uzavřené obálce, zřetelně označené "VŘ - byt/domovník - nerozlepovat", jméno, příjmení a adresa žadatele do 1. 9. 2011 do 13.00 hodin.

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Přibylová Alena, Bc. OSMI referent správy majetku Kaplická 439 215 380 766 608

Související odkazy