Občan > Aktuality > 2015

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 21. 5. 2018

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Čištění komunikací na Plešivci

V průběhu května proběhne ruční i strojní blokové čištění komunikací na sídlišti Plešivec. Prostor komunikací bude označen příslušným dopravním značením určujícím úseky ulic, kde bude čištění prováděno. Čištění bude probíhat i na přilehlých parkovacích stáních a je rozděleno do několika etap. První čtyři etapy budou realizovány v uvedených termínech vždy dopoledne mezi 8. a 11. hodinou.

I.   etapa   9. 5.
II.  etapa 16. 5.
III. etapa 23. 5.
IV. etapa 30. 5.

V souvislosti s tímto žádáme obyvatele, kterých se tato informace týká, aby svá vozidla ve stanoveném čase přeparkovali na jiná vhodná místa.

Mapa blokového čištění komunikací na Plešivci

----------------------------------------------------

Rekonstrukce přivaděče vody k Hornobránskému rybníku

Ve středu 2. 5. 2018 bude zahájena rekonstrukce přivaděče vody k Hornobránskému rybníku. Z tohoto důvodu bude omezen přístup k zahrádkářské kolonii nad rybníkem. Uzavření komunikace bude probíhat dle aktuálních potřeb.

----------------------------------------------

Stavební práce na třídě Míru

Od 11. 4. 2018 do 30. 9. 2018 jsou schváleny stavební práce na stavbě "Chodník a autobusová zastávka tř. Míru - nádraží, Český Krumlov. Práce provádí spol. SaM silnice a mosty a.s., odpovědnou osobou za stavbu je p. Hájek, tel.: 606 253 171. Práce jsou rozděleny do tří etap, dle dopravně inženýrského opatření. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších.

-----------------------------------------------

Uzavírka komunikace mezi Novým Spolím a Větřním

8. 3. 2018 byla z důvodu nebezpečí sesuvu skalního masivu uzavřena na žádost Lesů ČR účelová komunikace spojující Nové Spolí a Větřní. Komunikace je z obou stran zatarasena plotem.

Komunikace je uzavřena pro veškerý provoz, a to do doby odstranění nebezpečí.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy