Občan > Aktuality > 2015

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 30. 11. 2018

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Částečná uzavírka třídy Míru

Od 31.10. do 31. 12. 2018 je povolená částečná uzavírka třídy Míru v úseku havarijní opěrné zdi. Provoz bude v místě prováděných prací řízen semafory. Oprava bude probíhat po úsecích dlouhých maximálně 50 metrů.

Jedná se o neodkladnou opravu havarijní zdi, kdy se doposud čekalo, až pokročí ostatní stavby na třídě Míru, hlavně oprava vodovodu v křižovatce.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při průjezdu místem stavebních prací.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

----------------------------------------------

Rekonstrukce autobusového nádraží

Z důvodu rekonstrukčních prací bude od 8. října 2018 do 8. prosince 2018 autobusové nádraží v Českém Krumlově přesunuto do lokality Špičák.

Podrobné informace s mapami zastávek k dispozici zde.

----------------------------

Stavební práce v křižovatce ulic tř. Míru a Na Svahu

Od 26. 9. do 10. 12. 2018 budou probíhat stavební práce na vodovodním a kanalizačním řadu v křižovatce ulic tř. Míru a Na Svahu.

Práce budou rozděleny do tří etap:

  • V první etapě od 26. 9. přibližně do 31. 10. bude veškerý provoz v této křižovatce řízen světelnou signalizací kolem místa výkopu a vozidla nad 6 tun budou vedena jednosměrně přes lokalitu Vyšný. 
  • Práce na druhé etapě budou probíhat současně s první od 26. 9. přibližně do 10. 12. 2018 a zahrnují dopravní omezení, která se týkají zákazu vjezdu ke garážím v ulicích U Berkovky a Českobratrská.
  • Ve třetí etapě zhruba od 1. 11. do 10. 12. 2018 bude stavbou umožněn veškerý provoz se zvýšenou opatrností.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

--------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy