Občan > Aktuality > 2015

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 22.2.2017

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Aktuální uzavření komunikace v Nových Dobrkovicích

Z důvodu sesuvu opěrné zdi nad domem č. p. 22 v Nových Dobrkovicích byla 22. 2. 2017 uzavřena místní komunikace. Jelikož se jedná o havarijní stav bezprostředně ohrožující bezpečnost a zdraví, je po dohodě se statikem a odborem dopravy rozhodnuto o úplném uzavření uvedené komunikace až do vyřešení havarijního stavu.

 

Uzavírka místní komunikace Nová - Český Krumlov z důvodu zřízení přípojky inženýrských sítí

Zhotovitel: KOHOUT COMPANY, spol. s.r.o.
Dotčená komunikace: místní komunikace Nová, Český Krumlov
V úseku: viz dopravně inženýrské opatření
Důvod zvl. užívání a uzavírky komunikace: zřízení přípojky inženýrských sítí
Termín stavebních prací: od 6. 3. 2017 do 12. 3. 2017
Odpovědná osoba: Josef Homolka, tel.: 602 180 899

 

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy