Občan > Aktuality > 2015

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 8. 4.. 2019

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Čištění komunikací na Plešivci

Ve dnech 9., 16., 23. a 30. dubna 2019 vždy od 8 do 11 hodin proběhne ve čtyřech etapách blokové čištění komunikací na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově. Prosíme majitele vozidel a řidiče, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, které bude na komunikacích umístěno v týdenním předstihu a svá vozidla přeparkovali na jiná vhodná místa.

Blokové čištění - Plešivec

-------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce plynovodního vedení v ulicích Objížďková a Tovární

Od 11. března do 31. května 2019 budou probíhat práce na rekonstrukci nízkotlakého plynovodního vedení v ulici Objížďková a ulici Tovární v Českém Krumlově. Práce bude provádět společnost STAMOZA s.r.o. Odpovědnou osobou za provádění stavby je p. Novotný, tel.: 737 270 917.

Stavba je rozdělena do několika etap.V prvních třech etapách bude postupně na třech místech dotčen chodník podél ulice Objížďková mezi křižovatkou silnic II/157 a II/160 a autobusovou zastávkou Horní Brána. Chodci budou značením přesměrováni na obchůznou trasu. Další tři etapy se dotýkají provozu v Tovární ulici, kde bude omezen prostor křižovatky komunikace v ulici Tovární s účelovou komunikací směřující ke spol. Zambelli - technik, spol. s r. o.

---------------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy