Občan > Aktuality > 2015

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 8. 8. 2018

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Uzavírka Nové ulice pro veškerý provoz 13. - 24. 8. 2018

Od 13.8.2018 do 24.8.2018 bude uzavřena ulice Nová pro veškerý provoz z důvodu provádění prací na realizaci nových přípojek inženýrských sítí k objektu č.p. 59. Práce bude provádět spol. KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Objízdná trasa není stanovena, protože do ulice je umožněn vjezd z obou jejích konců. Odpovědnou osobou za řádné provedení uzavírky a prací je Josef Homolka, tel.: 602180899. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace.

--------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

---------------------------------------------

Rekonstrukce přivaděče vody k Hornobránskému rybníku

Ve středu 2. 5. 2018 bude zahájena rekonstrukce přivaděče vody k Hornobránskému rybníku. Z tohoto důvodu bude omezen přístup k zahrádkářské kolonii nad rybníkem. Uzavření komunikace bude probíhat dle aktuálních potřeb.

----------------------------------------------

Stavební práce na třídě Míru

Od 11. 4. 2018 do 30. 9. 2018 jsou schváleny stavební práce na stavbě "Chodník a autobusová zastávka tř. Míru - nádraží, Český Krumlov. Práce provádí spol. SaM silnice a mosty a.s., odpovědnou osobou za stavbu je p. Hájek, tel.: 606 253 171. Práce jsou rozděleny do tří etap, dle dopravně inženýrského opatření. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších.

-----------------------------------------------

Uzavírka komunikace mezi Novým Spolím a Větřním

8. 3. 2018 byla z důvodu nebezpečí sesuvu skalního masivu uzavřena na žádost Lesů ČR účelová komunikace spojující Nové Spolí a Větřní. Komunikace je z obou stran zatarasena plotem.

Komunikace je uzavřena pro veškerý provoz, a to do doby odstranění nebezpečí.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy