Občan > Město a samospráva > Místostarosta > 2010-2014 > Členství a funkce místostarostky města

Členství a funkce místostarostky města Český Krumlov

aktualizováno 29.08.2012

Místostarostka města Jitka Zikmundová zastává níže uvedené funkce ve vyjmenovaných institucích:

 • Bezpečnostní rada města - místopředsedkyně
 • Krizový štáb města - členka krizového štábu
 • Povodňová komise města Český Krumlov - předsedkyně (náhradnice)
 • Jihočeská centrála cestovního ruchu - místopředsedkyně, zástupce SMOJK
 • Euregion Šumava - místopředsedkyně
 • Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s. - členka správní rady
 • Komise Ministerstva kultury pro program "Podpora památky UNESCO" - členka komise
 • Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově - členka komise
 • Komise pro památkovou péči Rady města Český Krumlov - předsedkyně
 • Komise pro cestovní ruch Rady města Český Krumlov - předsedkyně
 • Komise kulturní Rady města Český Krumlov - předsedkyně
 • Řídící skupina projektu fair-trade - členka skupiny