Členství a funkce starosty města Český Krumlov

aktualizováno 20.9. 2011

Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda zastává níže uvedené funkce ve vyjmenovaných institucích:

  • Bezpečnostní rada města - předseda
  • Krizový štáb města - vedoucí 
  • Povodňová komise města - vedoucí
  • Domy s pečovatelskou službou o.p.s. - statutár, předseda správní rady
  • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. - jednatel 
  • Svaz města a obcí jihočeského kraje (SMOJK) - člen předsednictva
  • České dědictví UNESCO - člen valné hromady
  • Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově - člen komise
  • Komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v Jihočeském kraji - člen komise