Občan > Městský úřad > Odbory a oddělení > Odbor obecní živnostenský úřad > Czech Point na Městském úřadě Český Krumlov

Czech POINT na Městském úřadě Český Krumlov

aktualizováno 05.01.2012

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan". Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu (zdroj: www.czechpoint.cz)

Na koho se obrátit

Výstupy z aplikace vydávají pracovníci úseku registrace podnikatelů na přepážce obecního živnostenského úřadu, Kaplická 439, Český Krumlov, 1. patro, č. dveří V115 (dveře jsou označeny modrým logem Czech POINT)

Úředníci zodpovědní za výkon agendy Czech POINT:

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hálová Jarmila, Ing. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V117 380 766 904
Hrbáčková Jana, Bc. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V117 380 766 905
Sobol David, Ing. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V116 380 766 901
Srbená Andrea, Bc. OZU referent registru podnikatelů, Czech POINT Kaplická 439 V116 380 766 902

Možné výstupy (poplatek)

 • Úkony související s datovými schránkami (DS) - zřízení DS, zrušení DS, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových a další... (bez poplatku)
 • Opětovné vydání přístupových údajů k DS (poplatek 200 Kč)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku (poplatek 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku)
 • Výpis z katastru nemovitostí (poplatek 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku)
 • Výpis z obchodního rejstříku (poplatek 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku)
 • Výpis z registru živnostenského podnikání (poplatek 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku)
 • Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách (poplatek 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku)
 • Výpis bodového hodnocení řidiče (poplatek 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další započatou stránku)
 • Výpis z rejstříku trestů (poplatek 100 Kč za jeden výpis)
 • Autorizovaná konverze dokumentů do elektronické podoby (poplatek 30 Kč za každou započatou stránku konvertované listiny)
 • Autorizovaná konverze dokumentů do listinné podoby (poplatek 30 Kč za každou započatou stránku konvertované listiny)
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (bez poplatku)

Související odkazy