Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

aktualizováno 11.01.2012

Městský úřad Český Krumlov, potažmo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje agendu pomoci v hmotné nouzi, agendu sociálních služeb a dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením.

Dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením zahrnují tyto příspěvky: jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcekpříspěvek na úpravu bytupříspěvek na zakoupení motorového vozidlapříspěvek na celkovou opravu motorového vozidlapříspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidlapříspěvek na provoz motorového vozidlapříspěvek na individuální dopravupříspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytupříspěvek na úhradu za užívání garáže a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům. Vedle dávek sociální péče se těmto osobám rovněž poskytují mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P).

Městský úřad Český Krumlov nezajišťuje agendu dávek státní sociální podpory (příspěvek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné). Dávky státní sociální podpory spravuje Úřad práce Český Krumlov

Na koho se obrátit?

Agendu dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením vyřizuje na Městském úřadě Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení socálních služeb a zdravotnictví. 

Pro úřední hodiny oddělení sociálních dávek (ostatní pracoviště) klikněte zde. Plánek najdete zde.

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Komu jsou dávky poskytovány?

 • osobám s trvalým pobytem na území ČR,
 • osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům),
 • občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce.

Výčet dávek

 1. jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
 2. příspěvek na úpravu bytu
 3. příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 4. příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
 5. příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
 6. příspěvek na provoz motorového vozidla
 7. příspěvek na individuální dopravu
 8. příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
 9. příspěvek na úhradu za užívání garáže
 10. příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:

1) Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33)

Občanu těžce zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení, a kterou nezapůjčuje nebo plně nehradí příslušná zdravotní pojišťovna.

2) Příspěvek na úpravu bytu (§ 34)

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost, občanům úplně nebo prakticky nevidomým nebo rodičům nezaopatřeného dítěte (pokud je dítě starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé) je možné poskytnout příspěvek na úpravu bytu. Příspěvkem se rozumí např.: úprava přístupu do domu, úprava povrchu podlahy, rozšíření a úprava dveří) 

3. a 4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla (§ 35)

Příspěvek je možné poskytnout občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 tisíc Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 tisíc Kč. 

5. Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 35)

I tuto peněžitou dávku je možné poskytnout občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje.

6. Příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36)

Příspěvek na provoz motorového vozidla je možné poskytnout občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, nebo který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně. Dále má na příspěvek na provoz motorového vozidla nárok rodič nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení).

Dávka se poskytuje na období kalendářního roku.

Příspěvek na provoz motorového vozidla činí od roku 2010 do roku 2012 u mimořádných výhod II. stupně - 3.000 Kč a u mimořádných výhod III. stupně 7.920 Kč s výjimkou jednostopých vozidel

7. Příspěvek na individuální dopravu (§ 37)

Opět občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo občanu úplně či  prakticky nevidomému nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností za splnění dalších podmínek tento příspěvek.K podmínkám patří např.: že se žadatel pravidelně individuálně dopravuje, dále není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla.

8. a 9. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

Na 400 Kč měsíčně mají nárok občané s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí nebo občané úplně nebo prakticky nevidomí, pokud užívají bezbariérový byt a na dalších 200 Kč měsíčně, pokud vlastní i garáž.

10. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (§ 46)

Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa se může poskytnout dávka, která je určena na krmivo pro tohoto psa.

Související odkazy