Občan > Turista > Doprava > Parkování ve městě

Parkování ve městě

Aktualizace 1.5.2016

V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde vjezd a parkování je povoleno jen na zvláštní povolení městského úřadu.

V těsné blízkosti centra nabízí městský parkovací systém návštěvníkům města zhruba 680 parkovacích míst pro osobní vozidla na čtyřech odstavných parkovištích (P1  - P4) a 40 stání pro zájezdové autobusy na odstavném parkovišti (P-BUS). Kromě toho mohou návštěvníci s osobními automobily využít i parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty, která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do 90 minut.

Placené stání na místních komunikacích pro obyvatele města i návštěvníky je upraveno nařízením města Český Krumlov č. 9 / 2003

Aktuálně:

Nově lze parkovat až 40 minut zdarma (místo původních 20 minut) na parkovištích Jelenka (P1), Pod poštou (P2) a Městský park (P3), která provozuje Českokrumlovský rozvojový fond.

K dalšímu zvýhodnění došlo v případě bodové karty. Nově stojí 110 Kč (místo původních 200 Kč) při zachování stejného základního kreditu ve výši 100 Kč. Došlo totiž ke snížení poplatku za samotnou kartu ze 100 Kč na 10 Kč. Bodovou kartu lze využít na všech výše uvedených parkovištích P1, P2, P3. Výhoda spočívá v mimořádném tarifu 2 Kč/1 hodina od 14.30 hodin do 10.00 hodin, v době od 10.00 hodin do 14.30 hodin je tarif na všech parkovištích 35 Kč/1 hodina. Bodovou kartu lze zakoupit nejen v Infocentru Český Krumlov na náměstí Svornosti, ale nově rovněž na centrále P-BUS na Chvalšinské ul. 242. Bodovou kartu lze při vyčerpání základního kreditu dobít v automatických pokladnách na parkovištích P1 - P3 na libovolnou částku.

Komplexní ceník parkovacích produktů a služeb

Bodová karta

Mapa parkování - schéma

Mapa parkování - schéma

Parkování na mapě města