Občan > Město a samospráva > Partnerská města > Miami Beach

 

Další zajímavosti v Miami Beach

21. května 2009

 

Holocaust Memorial on Miami Beach

 

Flager Memorial Island

 

Miami Beach Botanical Garden