Občan > Úřad online > Žádost o poskytnutí informace

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
aktualizováno 28.02.2017

Pravidla pro podání žádosti o poskytnutí informace (*.pdf)

Výroční zprávy města Český Krumlov o činnosti v oblasti poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)