PLÁN JARNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV PRO ROK 2018

aktualizováno 16. 4. 2018

Město Český Krumlov děkuje všem obyvatelům, kteří dbají na zachování pořádku ve svém okolí a dbají na to, aby naše město bylo čisté. Děkujeme za Vaše podněty a připomínky týkající se úklidu a čistoty ve městě.

Aktuálně

 • Jarní úklid začíná po ukončení zimního období tj. termínem 30. 3. 2018. v případě příznivých klimatických podmínek budou práce na úklidu zahájeny před výše uvedeným termínem.

 Harmonogram jarního úklidu

Harmonogram bude upravován s ohledem na klimatické podmínky a postup prací v jednotlivých oblastech města.

1. týden jarního úklidu /14. týden/

 • Vyšný: úsek točna - Pod Hájí - točna, komunikace v sídlišti a sídl. Dubina
 • chodník objížďková - Tavírna
 • chodník Pod Kamenem - lávka Dobrkovice
 • chodník AN - směr Kaplice
 • vnitřní Latrán, Pivovarská, Linecká, Parkán
 • město Nové Město
 • Špičák: Tavírna, TGM, autobusové zastávky, u kotelny, chodník podél hlavní komunikace
 • zvýšený chodník Vyšehrad - Jelenka
 • Serpentina
 • Plešivec: chodník pro pěší + hlavní průtah

2. týden jarního úklidu /15. týden/

 • Plešivec: komunikace linky autobusu MHD, Cihelna, páteřní chodník
 • Mír: od ul. Tovární přes kruh.objezd ul. Urbinskou na XI/39 ul. Domoradická, Za Plevnem, U Trojice, Za Jitonou, široký chodník Mír-Trojice
 • Plešivec: Dolní část kolem bývalého okresu
 • Horní Brána: autobusové nádraží
 • Plešivecké náměstí, Plešivecká, Hradní ul.

3. týden jarního úklidu /16. týden/

 • Vyšehrad: ulice a chodníky Na Svahu, Vyšehrad, Zahradní, Vyšehradská
 • Nádraží:  tř. Míru, Za nádražím, Školní, Železniční, V Úvoze, Česká, Na Spojce, Českobratrská
 • H.Brána: Křížová
 • Plešivec: Dělnická, Krásné údolí
 • Špičák: sídliště, Fialková

4. týden jarního úklidu /17. týden/

 • celá třída Míru (Špičák - Nádraží)
 • H.Brána: úsek mezi ul. Pod Skalkou - ul Nemocniční, úsek mezi ul. Nemocniční - Rožmberská

5. týden jarního úklidu /18. týden/

 • H.Brána: úsek Rožmberská - U Sv. Ducha
 • Nové Spolí

6. týden jarního úklidu /19. týden/

 • Nové Dobrkovice
 • Nové Spolí - Slupenec
 • Vyšný osada - panelka
 • U Kasáren
 • Vyšenská
 • Důlní - jízdárna - Vodotrysk

Harmonogram postupu úklidu může ODSH operativně měnit na základě konkrétního stavu dané situace. Vždy v pátek probíhá kontrolní den s vyhodnocením průběhu úklidu a operativním upřesněním harmonogramu na následující týden.                     

Kdo uklízí město Český Krumlov?

Organizaci a koordinaci  jarního úklidu ve městě zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Odbor koordinuje také úklid komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Organizaci  jarního úklidu zelených ploch a zeleně ve městě zajišťuje Odbor životního prostřední a zemědělství Městského úřadu.

Oba odbory provádí i kontrolu plnění harmonogramu, provádění prací na jarním úklidu a přebírají práci od dodavatelů. 

Majetek města uklízí a udržují:

 • Služby města Český Krumlov (strojní čištění města, úklid komunikací, ruční úklid města)
 • Václav Kubát - údržba zeleně

Úklid města je koordinován s těmito subjekty:

 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS) 
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Fakta o jarním úklidu

Jarním úklidem komunikací a zelených ploch se rozumí zejména odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků ze zelených ploch po zimním období, odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden z města a sídlišť.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce 72 km a chodníků v celkové délce 44 km.

Součástí jarního úklidu je i umytí autobusových čekáren.

Po provedení ručního úklidu a hrubém odstranění posypového materiálu z komunikací bude provedeno strojní zametení komunikací a chodníků.

Jarní úklid je zahájen neprodleně po odtátí sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách a i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí. Je prováděn v období, kdy je již možné upravit potřebnou techniku ze zimní výbavy (sypače, radlice) na letní (ložné plochy, zametací zařízení).

Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti a připomínky z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací. Pořadí je možné měnit vyžádají-li si to určité priority nebo mimořádné požadavky. 

Mimo komunikací je prováděn i jarní úklid zelených ploch, údržba zeleně a generální úklid autobusového nádraží.

Na koho se obrátit?

Úklid komunikací

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Sládek Jan, Ing. ODSH vedoucí odboru Kaplická 439 004 380 766 500

Údržba veřejné zeleně

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Odkazy