PLÁN JARNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV PRO ROK 2018

aktualizováno 16. 4. 2018

Město Český Krumlov děkuje všem obyvatelům, kteří dbají na zachování pořádku ve svém okolí a dbají na to, aby naše město bylo čisté. Děkujeme za Vaše podněty a připomínky týkající se úklidu a čistoty ve městě.

Aktuálně

 • Jarní úklid začíná po ukončení zimního období tj. termínem 30. 3. 2018. v případě příznivých klimatických podmínek budou práce na úklidu zahájeny před výše uvedeným termínem.

 Harmonogram jarního úklidu

Harmonogram bude upravován s ohledem na klimatické podmínky a postup prací v jednotlivých oblastech města.

1. týden jarního úklidu /14. týden/

 • Vyšný: úsek točna - Pod Hájí - točna, komunikace v sídlišti a sídl. Dubina
 • chodník objížďková - Tavírna
 • chodník Pod Kamenem - lávka Dobrkovice
 • chodník AN - směr Kaplice
 • vnitřní Latrán, Pivovarská, Linecká, Parkán
 • město Nové Město
 • Špičák: Tavírna, TGM, autobusové zastávky, u kotelny, chodník podél hlavní komunikace
 • zvýšený chodník Vyšehrad - Jelenka
 • Serpentina
 • Plešivec: chodník pro pěší + hlavní průtah

2. týden jarního úklidu /15. týden/

 • Plešivec: komunikace linky autobusu MHD, Cihelna, páteřní chodník
 • Mír: od ul. Tovární přes kruh.objezd ul. Urbinskou na XI/39 ul. Domoradická, Za Plevnem, U Trojice, Za Jitonou, široký chodník Mír-Trojice
 • Plešivec: Dolní část kolem bývalého okresu
 • Horní Brána: autobusové nádraží
 • Plešivecké náměstí, Plešivecká, Hradní ul.

3. týden jarního úklidu /16. týden/

 • Vyšehrad: ulice a chodníky Na Svahu, Vyšehrad, Zahradní, Vyšehradská
 • Nádraží:  tř. Míru, Za nádražím, Školní, Železniční, V Úvoze, Česká, Na Spojce, Českobratrská
 • H.Brána: Křížová
 • Plešivec: Dělnická, Krásné údolí
 • Špičák: sídliště, Fialková

4. týden jarního úklidu /17. týden/

 • celá třída Míru (Špičák - Nádraží)
 • H.Brána: úsek mezi ul. Pod Skalkou - ul Nemocniční, úsek mezi ul. Nemocniční - Rožmberská

5. týden jarního úklidu /18. týden/

 • H.Brána: úsek Rožmberská - U Sv. Ducha
 • Nové Spolí

6. týden jarního úklidu /19. týden/

 • Nové Dobrkovice
 • Nové Spolí - Slupenec
 • Vyšný osada - panelka
 • U Kasáren
 • Vyšenská
 • Důlní - jízdárna - Vodotrysk

Harmonogram postupu úklidu může ODSH operativně měnit na základě konkrétního stavu dané situace. Vždy v pátek probíhá kontrolní den s vyhodnocením průběhu úklidu a operativním upřesněním harmonogramu na následující týden.                     

Kdo uklízí město Český Krumlov?

Organizaci a koordinaci  jarního úklidu ve městě zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Odbor koordinuje také úklid komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Organizaci  jarního úklidu zelených ploch a zeleně ve městě zajišťuje Odbor životního prostřední a zemědělství Městského úřadu.

Oba odbory provádí i kontrolu plnění harmonogramu, provádění prací na jarním úklidu a přebírají práci od dodavatelů. 

Majetek města uklízí a udržují:

 • Služby města Český Krumlov (strojní čištění města, úklid komunikací, ruční úklid města)
 • Václav Kubát - údržba zeleně

Úklid města je koordinován s těmito subjekty:

 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS) 
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Fakta o jarním úklidu

Jarním úklidem komunikací a zelených ploch se rozumí zejména odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků ze zelených ploch po zimním období, odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden z města a sídlišť.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce 72 km a chodníků v celkové délce 44 km.

Součástí jarního úklidu je i umytí autobusových čekáren.

Po provedení ručního úklidu a hrubém odstranění posypového materiálu z komunikací bude provedeno strojní zametení komunikací a chodníků.

Jarní úklid je zahájen neprodleně po odtátí sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách a i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí. Je prováděn v období, kdy je již možné upravit potřebnou techniku ze zimní výbavy (sypače, radlice) na letní (ložné plochy, zametací zařízení).

Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti a připomínky z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací. Pořadí je možné měnit vyžádají-li si to určité priority nebo mimořádné požadavky. 

Mimo komunikací je prováděn i jarní úklid zelených ploch, údržba zeleně a generální úklid autobusového nádraží.

Na koho se obrátit?

Úklid komunikací

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Sládek Jan, Ing. ODSH vedoucí odboru Kaplická 439 004 380 766 500

Údržba veřejné zeleně

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Odkazy