Jarní úklid v Českém Krumlově

aktualizováno 17.03.2011

Město Český Krumlov děkuje všem obyvatelům, kteří dbají na zachování pořádku ve svém okolí a dbají na to, aby naše město bylo čisté. Děkujeme za Vaše podněty a připomínky týkající se úklidu a čistoty ve městě.

Aktuality

Pondělí 14. března 2011

Zahájen jarní úklid, Rada města Český Krumlov schválila harmonogram úklidu a údržby veřejné zeleně ve městě.

 Schválený harmonogram jarního úklidu

UPOZORNĚNÍ: Plán jarního úklidu byl zpracován k 14. 3. 2011 a harmonogram bude upravován s ohledem na klimatické podmínky a postup prací v jednotlivých oblastech města.

12. kalendářní týden  -  21. 3. 2011

Vyšný

 • úsek točna -  Pod Hájí  -  točna
 • komunikace v sídlišti a sídliště Dubina
 • chodník objížďková - Tavírna
 • chodník Pod Kamenem - lávka Dobrkovice
 • chodník u autobusového nádraží - směr Kaplice

Vnitřní Město

 • Latrán, Pivovarská, Linecká, Parkán
 • Nové Město
Špičák
 • Tavírna, T. G. Maraskya, autobusové zastávky, u kotelny
 • chodník podél hlavní komunikace
 • zvýšený chodník Vyšehrad - Jelenka
 • Serpentina
Plešivec
 • chodník pro pěší + hlavní průtah

13. kalendářní týden

Plešivec

 • komunikace linky autobusu MHD, Cihelna, páteřní chodník

Mír

 • od ulice Tovární přes kruhovýobjezd ulicí Urbinskou na křižovatku I/39
 • Domoradická
 • Za Plevnem
 • U Trojice
 • Za Jitonou
 • široký chodník Mír-Trojice

Plešivec

 • Dolní část kolem bývalého okresu

Horní Brána

 • autobusové nádraží

 

Plešivecké náměstí, Plešivecká, Hradní ulice

14. kalendářní týden

Vyšehrad

 • ulice a chodníky Na Svahu, Vyšehrad, Zahradní
 • Vyšehradská

Nádraží

 • Třída Míru, Za Nádražím, Školní, Železniční, V Úvoze
 • Česká, Na Spojce, Českobratrská

Horní Brána

 • Křížová

Plešivec   

 • Dělnická, Krásné údolí

Špičák     

 • sídliště, Fialková

15. kalendářní týden

 Špičák - Nádraží

 • celá třída Míru
Horní Brána        
 • úsek mezi ulicemi Pod Skalkou a Nemocniční
 • ulicemi Nemocniční a Rožmberská

16. kalendářní týden

Horní Brána

 • Rožmberská - U Sv. Ducha

Nové Spolí

17. kalendářní týden

Nové Dobrkovice

Nové Spolí - Slupenec

Vyšný osada - panelka

U Kasáren         

Vyšenská

Důlní - jízdárna - Vodotrysk                                                                                                          

Kdo uklízí město Český Krumlov?

Organizaci a koordinaci  jarního úklidu ve městě zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Odbor koordinuje také úklid komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Organizaci  jarního úklidu zelených ploch a zeleně ve městě zajišťuje Odbor životního prostřední a zemědělství Městského úřadu.

Oba odbory  provádí i kontrolu plnění harmonogramu, provádění prací na jarním úklidu a přebírají práci od dodavatelů. 

Majetek města uklízí a udržují:

 • Služby města Český Krumlov (strojní čištění města, úklid komunikací, ruční úklid města)
 • Václav Kubát - údržba zeleně (údržba veřejné zeleně - sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice a Horní Brána)
 • Společnost AGR Servis s.r.o. (údržba veřejné zeleně - sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec, Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení Zahradu, Chvalšinskou ulici, Zámeckou Jízdárnu, Dobrkovice, sídliště Vyšný, za Nádražím, Vyšehrad a Vyšný)

Úklid města je koordinován s těmito subjekty:

 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS) 
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Fakta o jarním úklidu

Jarní úklid komunikací v majetku města je zahajován neprodleně  po odtátí  sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí.

Jarním úklidem  se rozumí zejména odstraňování zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků po zimním období a úklid  posypových beden z města. Součástí jarního  úklidu je i umytí čekáren na autobusových zastávkách.

Po provedeném ručním úklidu a provedeném hrubém odstranění posypového  materiálu je prováděno strojní zametení komunikací a chodníků.

Mimo komunikace je prováděn i jarní úklid zelených ploch v majetku města, údržba zeleně a generální úklid autobusového nádraží.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce 72 km a chodníků v celkové délce 44 km. 

V roce 2010 bylo při jarním úklidu smeteno 184 tun materiálu.

Na koho se obrátit?

Úklid komunikací


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Údržba veřejné zeleně

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550

Odkazy